Значителна част от документа е посветен на Общата селскостопанска политика и нейното бъдеще
Визията за промяна на ОСП трябва да предхожда подготовката на национална позиция, да взема предвид...
Фермерските отговори на въпросника на www.bcap.bg, ще послужат като основа за националната позиция...
На 11 и 12 октомври 2017 г. в Лисабон ще се проведе един от най-големите форуми за иновации в...