ЕК прие днес всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие, както и стратегия „От фермата...
Очаква се Стратегията „От фермата до трапезата” и Стратегията за биологичното разнообразие да бъдат...
Какъв ще е сценарият у нас за средствата за справяне с Covid-19-кризата? Откъде ще „отлеем“ и къде...
До 10 май 2020 г. е удължен крайният срок за кандидатстване