Фермерските отговори на въпросника на www.bcap.bg, ще послужат като основа за националната позиция...
На 11 и 12 октомври 2017 г. в Лисабон ще се проведе един от най-големите форуми за иновации в...
Председателят на Института за агростратегии и иновации е единствения представител от България в...
Утре е последният срок за кандидатстване по програмата