Институт за агростратегии и иновации е една от европейските организации, които ще подкрепят ОСП в...
FaST предоставя допълнителни възможности, свързани със земеделското производство, околната среда и...