УЧАСТНИЦИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Кръгла маса на тема „Стъпка по стъпка по пътя „От фермата до трапезата”
Публикция на arc2020.eu - адаптиран превод на Институт за агростратегии и иновации