Интервю с участници в програмата EIT Food RIS Fellowships
До 13 април 2020 г. е удължен крайният срок за кандидатстване
 До 5 април 2020 г. e удължен срокът за подаване на заявления
От днес до 21 април 2020 г. е срокът за кандидатстване по програмата