До 20 август 2018 г. е срокът за набиране на иновативни идеи и добри практики за продукти, процеси...
Интервю със Светлана Боянова на Мария Петрова за вестник „Марица“
Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или европейско решение?
Наръчникът е посветен на превенцията на добре известните увреждания при съхранението на плодовете и...