Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или европейско решение?
Наръчникът е посветен на превенцията на добре известните увреждания при съхранението на плодовете и...
В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага да бъде...
Днес, 1 юни 2018 г. Европейската комисия публикува предложения за регламенти за модернизиране и...