Европейският парламент публикува изследване на тема: „Въздействието на цифровата икономика върху...
Публично представяне и обсъждане на „Стратегия за цифровизация в земеделието" се проведе днес в...
Днес, представителят на Испания в Европейския парламент г-жа Естер Еранс Гарсия публикува...
Институт за агростратегии и иновации е съорганизатор на „Фермер Експо Раковски 2018“