5000 евро, участие в големия международен финал и безценно менторство и контакти очакват най-...
Българският финал на EIT Food Innovation Prizes ще се проведе онлайн на 24 юли 2020 г. от 14:00 до...
Аналитичен материал относно новото предложение за бюджет на Европейския съюз за периода 2021-...