Половината от всички фондовете за развитие на селските райони-втори стълб на ОСП, представени...

Основната цел на тази заключителна конференция е да се представят основните инструменти,...

...

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) има за цел да насърчи създаването на...

Pages