Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или...

Наръчникът е посветен на превенцията на добре известните увреждания при съхранението на...

В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—...
Днес, 1 юни 2018 г. Европейската комисия публикува предложения...

Европейска конференция, посветена на инструментите, подкрепени от Европейския фонд за земеделие...

За следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.) Комисията предлага ОСП да бъде опростена и...
Форумът се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в София, в рамките на програмата на Българското...
Светлана Боянова представи AGROHUB.BG по време на експертния...

2gether 4 Strong Digital Agriculture

Представители от 15 държави пристигат за „2gether 4 Strong Digital Agriculture" в рамките на...

Pages