Европейският парламент публикува изследване на тема: „Въздействието на цифровата икономика върху...

Публично представяне и обсъждане на „Стратегия за цифровизация в земеделието" се проведе днес...

...

Институт за агростратегии и иновации е съорганизатор на „Фермер Експо Раковски 2018“

До 20 август 2018 г. е срокът за набиране на иновативни идеи...

Интервю със Светлана Боянова на Мария Петрова за вестник „Марица“

Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или...

Наръчникът е посветен на превенцията на добре известните увреждания при съхранението на...

В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—...
Днес, 1 юни 2018 г. Европейската комисия публикува предложения...

Pages