France Stratégie - мозъчен тръст с връзки към френското...

Основното притеснение на производителите не са бъдещите правила, а дали ще успеят да се...

Инициативата за промяна на Общата селскостопанска политика вече е...

Съгласно регламента за директните плащания, държавите-членки могат...

Аналитичен материал, с фокус директните плащания през призмата на дебатите за Общата...

Аналитичен материал за обвързаното с производството подпомагане в направление животновъдство

Публикация на Светлана Боянова в "Успелите 2016" - специално приложение на вестник "24 часа" и...

Публикация на Светлана Боянова във вестник "Капитал", рубрика "Мнения и идеи", 20 август 2016 г...

Планинските райони са места за отдих и вдъхновение, но също и огромен източник на природни
...

Зеления компонент в директните плащания на единица площ - от полза за климата и околната среда,...

Преразпределителното плащане - алтернатива в новата ОСП. Ще се възползва ли България от нея?

Преходни разпоредби за подкрепа за развитието на селските райони (ЕЗФРСР)

Малките стопанства в България в периода 2014 - 2020 година. Ще бъдат ли отново ощетени за сметка...

В условията на членство в ЕС, в процеса на програмиране на мерките и дейностите за развитие на...

През следващия програмен период на прилагане на директни плащания в България, финансовата помощ...