EIT Food Хъб България обяви програмите за прием през 2020

06. 03. 2020

EIT Food Хъб България обяви програмите за прием през 2020

 

 

„Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food)  възложи на Института за агростратегии и иновации (ИАИ) да функционира като ЕIT Food Хъб за България през 2020 г.“ Това съобщи днес Светлана Боянова, Председател на УС на ИАИ по време на форум „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“ в Икономическия университет във Варна.

 

Във форума участваха еврокомисарят Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, евродепутатът Емил Радев, представители на централната и местната власт, бизнеса, академичната общност, неправителствени организации, студенти. Участниците във форума поставиха акцент върху новостите в програмата „Хоризонт Европа“ и напредъка в програмирането за периода 2021-2027 г. Събитието е част от календара на „Икономически университет - Варна“ по повод 100-годишния му юбилей.

 

„Вече отворихме за кандидатстване 4 програми на EIT Food, от които могат да се възползват българските студенти и докторанти, научни работници, държавна администрация предприемачи, стартъпи и всички заинтересовани и работещи в агро-хранителната индустрия“, допълни Светлана Боянова и представи накратко информация за отворените приеми.

 

EIT Food Jumpstarter е пре-акселераторска програма за обучение, чрез която най-добрите бизнес идеи могат да спечелят награди до 10000 евро, а срокът за кандидатстване е 15 март 2020 г.

 

EIT Food Академия „Government Executive“ е програма за двудневно практическо обучение за служители в държавната администрация, по която има възможност да се покрият разходите за пътни и нощувки до 1000 евро и е отворена за прием на заявления до 20 март 2020 г.

 

EIT Food RIS Fellowship е една уникална възможност за студенти и докторанти да спечелят от 3 до 6 месечни платени стажове в едни от най-големите агро-хранителни компании в Европа. Заплащането е в размер на 1350 евро на месец по програмата, насочена към студенти и 2000 евро на месец за докторанти.  Те могат за подадат своите кандидатури до 31 март 2020 г.

 

EIT Food Legal and Accounting Support предлага правна и счетоводна подкрепа за стартиращи предприятия в ранен етап, в размер на до 2500 евро и има график за кандидатстване до 30 септември 2020 г.

 

Светлана Боянова информира в аванс участниците във форума за още една програма, която ще бъде отворена за кандидатстване до 19 април 2020 г. EIT Food RIS Innovation Prizes е едно от най-големите състезания за стартъпи в агро-хранителната сфера в Южна и Източна Европа. Състезанието е в два кръга, като наградите за първи кръг са съответно 1000 / 3000 / 5000 евро, а за втори кръг са 10 000 /15 000 / 25 000 евро.

 

„Призовавам всички заинтересовани страни от агро-хранителния сектор и стартъп общността да се възползват от предоставените за първи път възможности на EIT Food за България“, каза в заключение Светлана Боянова.

Кандидатстването по всички програми става през апликационни форми на Портала на EIT Food  - www.eitfood.eu

 

Накратко за EIT FOOD

 

EIT Food е пан-европейско партньорство с ориентиран към потребителите подход, който има за цел да подпомогне иноватори, предприемачи и студенти да разработват и развиват решения на предизвикателства, пред които е изправено обществото в световен мащаб, да ускорят развитието и внедряването на иновациите, да създават работни места и кариери и в крайна сметка да повишат конкурентоспособността на Европа. Като една от най-мащабните световни инициативи, свързани с храните, EIT Food иска Европа да поведе една глобална революция в производството и иновациите при храните. Целта на EIT Food e да промени начина, по който нашата храна се произвежда, доставя, консумира и рециклира и да създаде стабилен във времето и ефективен хранителен сектор, подкрепящ една устойчива и кръгова био-икономика.

 

EIT Food е част от Европейския Институт за Иновации и Технологии EIT и в своите действия прилага Регионалната Иновационна Схема (RIS) на EIT. RIS е обединяващата схема на EIT общността, която има за цел да допринесе за подсилването на иновациите в европейските държави и региони, които принадлежат на групата на "скромните и умерени" иноватори, според разпределението, посочено в European Innovation Scoreboar.