EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

10. 03. 2020

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

 

 

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs e програма, по която могат да кандидатстват консорциуми, които трябва да включват 3 организации от България: научна организация, производител/търговец на храни и стартъп компания.

По тази програма в съвместни сесии потребители, с фокус потребители над 65 г., ще се разработват нови хранителни продукти, които в последствие да бъдат предложени на пазара от местни компании. Заплащането е в размер на до 8000 евро за научната организация,  до 6000 евро за производителя/търговеца на храни и до 6000 евро за стартъп компанията.

 

Срок за кандидатстване: 15:00 на 20 март 2020 г.

 

Допълнителни детайли за EIT Food RIS Consumer Engagement Labs са налични на тази страница.

 

EIT Food RIS Consumer Engagements Labs - broshure