EIT Food Seedbed - възможност за подкрепа на стъртъпи в агро-хранителната система

03. 02. 2020

EIT Food Seedbed - възможност за подкрепа на стъртъпи в агро-хранителната система

 

Кандидатите трябва да представят иновативна идея до 15 март

 

 

EIT Food Seedbed е безплатна програма за подпомагане на иновативни стартиращи компании в земеделския и хранително-вкусовия сектор, която се изпълнява от EIT Food, консорциум от над 50 партньори, включително европейски компании, изследователски институти и университети, организирани като част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) на Европейската комисия. EIT Food е най-голямата европейска инициатива в подкрепа на иновациите в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор. Хранителните програми на EIT се съфинансират от Европейския съюз като част от програмата „Хоризонт 2020“.

 

EIT Food Seedbed подкрепя хора, които имат предприемачески идеи в области, свързани с агро-хранителния сектор или вече са създали стартираща компания. Бенефициентите ще получат експертна подкрепа - обучение и менторство, както и финансова подкрепа под формата на възстановяване на пътни разходи за тренировъчни лагери по проекта, срещи с ментори и потенциални клиенти, в размер до 10 000 евро, а най-добрите стартъпи ще получат и парични награди, присъдени от EIT Food.

 

Уникалният елемент на програмата е подкрепа за проверка на осъществимостта на бизнес идеята и техническите решения чрез процес на структуриран диалог с потенциални клиенти, реализиран по методология, разработена от EIT Food, в сътрудничество със специалисти обучители и ментори, подпомогнати с финансовата подкрепа, предлагана на стартиращите фирми.

 

 

Програмата се провежда на английски език в пет европейски хъба: в Полша, Северна Ирландия, Германия, Испания и Дания. В организационни екип участват Queen's University of Belfast, University of Cambridge, Aarhus University, University of Warsaw и седем компании-лидери от агро-хранителния сектор.

 

Заинтересованите страни могат да получат подробна информация за програмата - в портала на EIT Food и на уебсайта на Seedbed Hub Warsaw, където има отзиви на стартъпи и ментори, участвали в Seedbed миналата година, както и връзка към формуляра за кандидатстване.

 

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 15 март 2020 г. и организаторите силно насърчават ранното подаване на документите. Кандидатите трябва да представят иновативна идея, която има потенциал да окаже голямо влияние върху всяка част от хранителния сектор, включително начина, по който произвеждаме, доставяме, консумираме и рециклираме храната си. Освен типичните агро-хранителни решения, стартиращите фирми могат да работят и в области, свързани с хранителната система, включително: машини и оборудване за селско стопанство и производство на храни, логистика, опаковане, ИКТ решения, намаляване на хранителните отпадъци, бизнес услуги или социални иновации.

 

Програмата е насочена към носителите на идеи и стартиращи фирми в ранен етап, така че организаторите особено насърчават кандидатури от студенти и учени, чиято бизнес идея е свързана с техните технологични изследвания, а по-нататъшното й развитие изисква специализирани бизнес умения и контакти с потенциални клиенти в различни европейски страни.

 

 

Seedbed Hub Warsaw