EIT Food Test Farms 2020

11. 03. 2020

EIT Food Test Farms 2020

 

Актуализирана информация на 21. 04. 2020

 

EIT Food Test Farms e програма, която има за цел да свърже агротехнологични стартъпи (TRL5 и TRL6) с фермери и която дава възможност на стартъпите да тестват своите решения на полето.

Програмата дава възможност за валидиране на функционалността и подкрепа за комерсиализацията на идеята. Покриват се разходите за пътуване и провеждане на тестовете до 3000 евро.

 

С ползите от програмата Test Farms и нейният график може да се запознаете ТУК.

 

Срокът за кандидатстване е удължен до 24 май 2020 г.

 

Запознайте се с правилата и условията на Test Farms.

 

Повече информация по програмата  -  на този линк.

 

За подаване на заявлението посетете следния линк: https://www.f6s.com/testfarms