ЕК предлага едногодишен преходен период на ОСП

04. 11. 2019

ЕК предлага едногодишен преходен период на ОСП

Новата политика на ЕС в областта на селското стопанство ще влезе в сила най-рано през 2022 г.

 

 

На 30 и 31 октомври Европейската комисия публикува два проекта на регламенти за промяна на настоящата рамка на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г. до 2021 г.

Едното предложение определя преходните разпоредби за основните инструменти на политиката, докато другото разширява разпоредбите относно финансовата дисциплина и възможността за прехвърляне на средства между двата стълба на ОСП.

С приемането на измененията, ГД АГРИ вече официално признава, че правните актове в основата на новата селскостопанска политика на ЕС няма да бъдат приети до януари 2020 г. поради продължаващите забавяния в преговорите за реформи както в Съвета, така и в Европейски парламент.

 

Ако тези двама съзаконодатели одобрят предложените преходни схеми, планираното прилагане на новата ОСП ще бъде преместено от януари 2021 г. за януари 2022 г.

Земеделският комисар Фил Хоган вече призна на неформалното заседание на Съвета по земеделие на 24 септември, че Комисията обмисля възможно едногодишно удължаване на настоящата рамка на селскостопанската политика.

В същия ден френският министър на земеделието Дидие Гийом заяви, че е „абсолютно сигурно“, че ще има забавяне с „поне една година“ и смята, че евентуално може да продължи до три години.

 

Детайлите показват спад на средствата

Що се отнася до директните плащания на земеделските производители, първото предложение просто удължава съответните правила за една година, но определя малко по-ниски национални тавани за отпускане на тези пари в сравнение с 2020 г.

За мерките за развитие на селските райони държавите-членки могат да изберат или да удължат съществуващите си схеми с една година с предложеното финансиране за 2021 г. при определени ограничения, или да прехвърлят отпуснатия бюджет за 2021 г. и да го добавят към своите средства за 2022-2027.

За всяка държава таваните за фондовете за развитие на селските райони биха били с 15% по-ниски, отколкото през 2020 г.

Измененията, включени във второто предложение относно финансовата дисциплина и евентуалните трансфери между двата стълба, са по-технически и целят да позволят продължаване на действащите мерки до 2021 г.

 

Разочарование от забавяне

В първа реакция международното селско движение Via Campesina твърди, че Комисията вече е трябвало да включи последните си предложения за „ограничаване“ и преразпределението на помощта на ОСП в преходните споразумения, вместо да отлага тези мерки до 2022 г. Асоциацията заяви, че селскостопанският сектор е "в криза" и "се нуждае от по-справедливо разпределение на помощта сега". От друга страна, Via Campesina също призова изпълнителната власт на ЕС да представи преходните схеми възможно най-скоро, за да осигури на земеделските производители непрекъснатост в тяхната помощ.

Междувременно в своя публикация анализаторът Алън Матюс обяснява по-подробно новите предложения и казва, че „забавянето дори с една година е разочароващо, когато новите правила на ОСП са подобрение спрямо сегашните“.

 

Brexit и бюджетни преговори

Подобни преходни договорености за политиката бяха приложени през 2014 г., след като бюджетът на ЕС за 2014-2020 г. и пакетът за реформа на ОСП бяха приети в края на 2013 г.

Но този път Европейският съвет все още не е договорил многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-27 г. Преговорите за бюджета бяха силно прекъснати и забавени от несигурността около Brexit, чийто срок беше многократно удължен, сега до 31 януари 2020 г. От своя страна това забавяне постави спирачка и в преговорите за реформа на ОСП, тъй като мнозинството отказва да приеме окончателна позиция по следващата политика, докато не узнаят бъдещото й финансиране.

Комисията се опита да преодолее тази безизходица, като оказва натиск върху съзаконодателите да постигнат спешен напредък в преговорите за МФР, но изглежда малко вероятно окончателното споразумение за следващия бюджет на ЕС да бъде постигнато до края на годината.

 

Източник: Agra Europe