Европейският парламент с изследване на въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и ОСП

13. 03. 2019

Европейският парламент с изследване на въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и ОСП

 

 

 

Европейският парламент публикува изследване на тема: „Въздействието на цифровата икономика върху хранителната верига и Общата селскостопанска политика.” Това изследване е изготвено по поръчка на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент с цел да се направи преглед на начините, по които „фермерско-технологичната революция” ще има въздействие върху селскостопанския сектор в близко бъдеще, като се обърне внимание на следните въпроси:

 

  • Какви са ключовите технологични постижения на „реформата на селскостопанските технологии“ до момента?
  • Какво е въздействието на конкретни технологии върху развитието на агро-хранителната верига и на вертикална интеграция на веригата на доставки?
  • Какво означават тези технологични разработки за модернизацията на Общата селскостопанска политика (ОСП)?

 

Напредъкът на новите технологии е илюстриран в серия от 10 примера за въвеждане на цифрови технологии. Според изследването повечето от новите технологии се използват в комбинация. Така например често в комбинация се използват Интернет на нещата (IoT), Големи данни (Big Data) и Изкуствен интелект (AI), или пък комбинация на Изкуствен интелект и роботизация. Блокчейн технологията (Blockchain), виртуалната реалност и новите стратегии за електронна бизнес логистика се оказва, че са нови технологии, които работят независимо, като в същото време допринасят с нова и ценна информация по цялата верига на доставки.

 

Изследваните примери показват необходимостта от по-нататъшно внедряване на иновациите в селското стопанство и насърчаване на научните изследвания и инвестициите в цифровото земеделие.

 

С пълното съдържание на документа на английски език може да се запознаете ТУК.

 

Източник: europarl.europa.eu