Форум на високо равнище за цифровото земеделие ще се проведе у нас през април

28.03.2018

Форум на високо равнище за цифровото земеделие ще се проведе у нас през април

 

Представители от 15 държави пристигат за „2gether 4 Strong Digital Agriculture" в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

 

 

 

Цифровата трансформация на земеделието с елементи на роботиката, изкуственият интелект, Big Data, Internet of Things, както и все по-голямото приложение на широколентови цифрови комуникации, сензорно-задвижвани механизми, микропроцесори и облачно-базирани IT системи неминуемо ще бъдат част от агро-хранителната верига в следващите 5-10 години. Но къде е мястото на българското земеделие в общата картина на дигиталната икономика?

 

Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ ще се проведе в периода 18-20 април 2018 г. в рамките на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

Събитието, което включва практическа и официална част ще протече под мотото "2gether 4 Strong Digital Agriculture" и ще събере на едно място високопоставени политически фигури и експерти от Европейския съюз и Западните Балкани.

 

Предвид своите дадености и тенденциите от последните години, страната ни има огромен потенциал да се превърне в дестинация, където модерните технологии и производството на суровини и храни работят в една печеливша симбиоза. Форумът е първата сериозна крачка към интензифициране на отношенията между заинтересованите страни, с оглед насърчаване на цифровата трансформация на агро-хранителния сектор в България.

 

Участие във Форума на високо равнище ще вземат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, еврокомисарят по дигитална икономика и общество, Мария Габриел и заместник - генералният директор и представител на ФАО за Европа и Централна Азия, Владимир Рахманин.

 

Политическият панел на дискусиите на 20 април ще бъде формиран от делегациите на Естония, Унгария, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Поканени са също така представители и на Франция, Германия, Холандия, Португалия, Бившата югославска република Македония, Сърбия и Турция.

 

В тридневния форум за дигитално земеделие участие ще вземат и фермери, представители на академичните среди, консултанти в селските райони, НПО, оперативни групи, сформирани и функциониращи по Европейското партньорство за иновации ЕПИ-АГРИ от Германия, Финландия, Испания, Португалия, Италия и Гърция, както и примери за дигитални иновации от Западните Балкани.

 

Основните цели на форума "2gether 4 Strong Digital Agriculture" са повишаване на осведомеността относно потенциала на цифровите технологии в селското стопанство; обсъждане на възможностите, ползите и предизвикателствата на дигитализацията на селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчаване на диалога между заинтересованите страни на национално и регионално равнище сред земеделските стопани и производителите, политиците и лицата, отговорни за вземането на решения, компаниите от частния сектор и разработчиците на технологични решения, научните изследвания, академичните среди, консултантските услуги, гражданското общество и младежта.

 

В рамките на практическата част на форума на 19 април, участниците ще обменят добри практики за прилагане на програмата в областта на цифровите технологии в европейския регион, както на държавите-членки на ЕС, така и на държавите от Западните Балкани, включително модела за отворени иновации и оперативни групи за Европейско партньорство за иновации, използването на платформи за множество участници и системи за обслужване на едно гише.