Изграждане на мостове между ЕПИ-Агри и Хоризонт 2020

26.09.2017

Изграждане на мостове между ЕПИ-Агри и Хоризонт 2020

 

Темата на международна конференция в гр. Киел, Германия

 


Изграждането на сътрудничество между Европейско партньорство за иновации за земеделие – ЕПИ-Агри и Програма „Хоризонт 2020“ е темата на двудневна международна конференция, която се провежда в гр. Киел, Германия. Председателят на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова е българският участник в събитието, което събира представители на европейската иновативна общност, работеща за внедряването и разпространението на иновациите в селскостопанския сектор в ЕС.

 

Каква е връзката между двете програми и как могат да възползват една от друга? Как биха могли да обменят информация помежду си, както на национално, така и на транснационално ниво? Какви са въпросите, които поставят на дневен ред и какви са темите на научно-изследователските проекти на Оперативните иновативни групи? Това са малка част от въпросите, на които ще търсят отговори участниците в конференцията. Big Data, Internet of Things, дигитализация на веригата на доставки и хуманното отношение към животните са сред специфичните теми на форума.

 

Преди официалното отриване на конференцията, участниците имаха възможност да посетят демоферми към университета в Киел в областта Шлезвиг-Холщайн, където представители на Оперативните иновативни групи разказаха за начините на създаването на групите и представиха дейностите по своите проекти. Любопитен факт е, че към Киелския университет има изградени три изследователски ферми – за биологично производство, за животновъдство и за зърнопроизводство.