Комисията по околна среда в ЕП гласува „ЗА“ задължителен таван от 80 хил. евро годишно за стопанство в целия ЕС

14. 02. 2019
Комисията по околна среда в ЕП гласува „ЗА“ задължителен таван от 80 хил. евро годишно за стопанство в целия ЕС
 
 
 
Днес, Комисията по околна среда в Европейския парламент гласува „ЗА“ задължителен таван от 80 хиляди евро годишно за стопанство в целия ЕС. С така одобрения проект на Доклад, изготвен от евродепутата Джовани ла Виа, Комисията по околна среда в ЕП одобри компромисно изменение 9а на Проекта на Регламент по Стратегическите планове, съгласно което държавите-членки трябва да ограничат размера на директните плащания, които един фермер може да получи за една календарна година до 80 000 евро.
 
Единствените средства, които могат да бъдат предварително приспаднати преди да се наложи това намаление, са директните плащания получени по схемата за околна среда и климат за разлика от предложението на Европейската Комисия да се приспадат разходите за труд и осигуровки.
 
Одобреното предложение също така предвижда средствата, които ще се получат в следствие на налагането на тавана на плащанията да се използват основно за финансиране на схемите за климат и околна среда по двата източника на финансиране - ЕЗФГЗ и ЕЗФРСР. Едва след това средствата ще може да се използват за преразпределително плащане.
 
Предстои гласуване в ресорната Комисия по земеделие и развитие на селските райони на ЕП.
 
Източник: europarl.europa.eu