Мястото на България в Общата селскостопанска политика след 2020 г. – във фокуса на Клуб Investor „Агробизнес“

11. 11. 2019

Мястото на България в Общата селскостопанска политика след 2020 г. – във фокуса на Клуб Investor „Агробизнес“

 

Събитието ще се проведе на 18 ноември в Пловдив

 

Какви основни регламенти и законодателни предложения относно Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъдат приети през 2020 г.? Как ще се отразят евентуалните промени в регулациите върху бъдещето на селските райони в ЕС и в частност – България? Тези и още належащи въпроси ще обсъдят представители на сектора и експерти по време на дискусията Клуб Investor „Агробизнес 2020“ на 18 ноември в хотел Империал Пловдив. Акцент по време на  събитието ще бъде поставен върху това какви политики ще въведе новата Европейска комисия в сектор земеделие. Събитието е насочено към представители на сектора, държавни и финансиращи институции, браншови организации, компании, консултанти и анализатори.

 

Начало на Клуб Investor „Агробизнес 2020“ ще постави Виргиния Кръстева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, която ще открие събитието. Непосредствено след това ще бъдат представени основни елементи от реформата на ОСП - стратегически план, преглед на новите директни плащания и бъдещето на селските райони. Темата ще коментират експертите Силвия Резеши (отдел „Директни плащания“) и Елисавета Върбанова (Правен отдел) в Главна дирекция АГРИ на Европейската комисия.

 

Координацията между програмите за регионално развитие и ПРСР ще бъде основен акцент в презентация на Калоян Костадинов, директор на дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони”, ДФ „Земеделие“.

 

Събитието ще продължи с дискусия, посветена на промените в ОСП след 2020 г. Какво показва SWOT-анализът за ефекта от европейското подпомагане на българското земеделие през двата програмни периода? Как ще се отразят на България промените в ОСП след 2020 г. и кои са възможностите и предизвикателствата пред страната ни? Сред доказаните експерти, които ще се включват в дискусията, са Албена Симеонова, председател на Българска асоциация „Биопродукти“, Петър Петров, председател на Национална асоциация на младите фермери в България, Анатоли Георгиев, изпълнителен директор на  Агрион и Костадин Костадинов, председател на НАЗ.

 

Втората дискусия от Клуб Investor „Агробизнес 2020“ ще бъде посветена на дигитализацията и иновациите в земеделието. В нея участие ще вземе Светлана Боянова, председател на УС на Институт за агростратегии и иновации.

Повече за събитието, подробна програма и билети може да намерите на https://club.investor.bg/.

 

Клуб Investor „Агробизнес 2020“ се осъществява с подкрепата на Пощенска банка, Агрион, Telenor, Компас Инвест АД, Интернационал Хотел Казино и Тауър Суитс. Институционални партньори са НАЗ, НАМФБ и Agro Hub.