Предпремиера на българския дигитален иновационен хъб за земеделие

20.04.2018

Предпремиера на българския дигитален иновационен хъб за земеделие

 

Светлана Боянова представи AGROHUB.BG по време на експертния панел от Форума на високо равнище за цифровото земеделие

 

 

AGROHUB.BG – Българският дигитален иновационен хъб за земеделие беше представен от Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации по време на експертния панел от Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“. Събитието се проведе от 18 до 20 април 2018 г. в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тридневният форум беше организиран от FAO - Организацията на ООН за прехрана и земеделие, Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

„Ние от Института за агростратегии и иновации поехме тази изключително частна инициатива и бихме искали да ви поканим да се включите в този Дигитален иновационен хъб“, обърна се към участниците във форума Светлана Боянова и призова „да се съберем на едно място заедно и да работим за внедряването на дигиталните иновации в практиката.“ Тя поясни, че Дигиталният иновационен хъб е фокусиран върху всички участници по цялата агро-хранителна верига.

 

 

Според Светлана Боянова проведеният форум на високо равнище е отправна точка за изготвянето на национална стратегия за цифровизиране на земеделието и че той ще бъде една много добра подготовка за следващата Обща селскостопанска политика след 2020 г., в чиито приоритети ще залегне съвместната работа на фермерите, както и дигитализацията на земеделието и агро-хранителния сектор.

 

Форумът на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ беше открит от вицепремиера Томислав Дончев. Участие взеха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, еврокомисарят по цифровата икономика и общество, Мария Габриел, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова и Регионалния програмен ръководител на ФАО за Европа и Централна Азия, Раймунд Йеле. В политическия панел на дискусиите на 20 април, проведен в Зала 3 на Националния дворец на културата, участваха делегациите на Франция, Унгария, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония и Турция.

 

2gether 4 Strong Digital Agriculture

 

 

В тридневното събитие участваха фермери, представители на академичните среди, консултанти в селските райони, неправителствени организации, оперативни групи, сформирани и функциониращи по Европейското партньорство за иновации ЕПИ-АГРИ от Германия, Финландия, Испания, Португалия, Италия, както и примери за дигитални иновации от Западните Балкани.

 

В концепцията на форума бяха поставени следните основни цели - повишаване на осведомеността за потенциала на цифровите технологии в селското стопанство; обсъждане на възможностите, ползите и предизвикателствата на дигитализацията на селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчаване на диалога между заинтересованите страни на национално и регионално равнище сред земеделските стопани и производителите, политиците и лицата, отговорни за вземането на решения, компаниите от частния сектор и разработчиците на технологични решения, научните изследвания, академичните среди, консултантските услуги, гражданското общество и младежта.