Стажантска програма EIT Food RIS Fellowships 2020

05. 03. 2020

Стажантска програма EIT Food RIS Fellowships 2020

 

Актуализирана информация на 17. 03. 2020

 

 

Развий своя талант с помощта на световни топ експерти от агро-хранителната индустрия по време на платен стаж в държава от ЕС!

 

Студенти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър от различни специалности, както и докторанти от 28 RIS държави, сред които е и България, ще открият разнообразни възможности за професионално развитие в хранително-вкусовата промишленост, трупайки безценен опит по време на платени стажове в Европа. Стажовете са с продължителност от 3 до 6 месеца, а стипендията е в размер на 1350 евро на месец за RIS Fellowships и 2000 евро на месец за RIS Talents.

Кого търсим?

 

По време на процеса на подбор на кандидати ще търсим млади и амбицирани студенти и докторанти, които ще предизвикат вълна от предприемачески иновации и ще помогнат за развитието на местната агро-хранителна екосистема.

 

 

Стажантската програмата EIT Food - RIS Fellowships се състои от два взаимнодопълващи се компонента:

 

RIS Fellowships е програма, насочена към студенти с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър и млади предприемачи. Те ще  разкрият своя талант в агро-хранителния сектор, като натрупат практически опит и подсилят уменията си, свързани със съответната работа. Това включва и аналитично мислене и креативно решаване на проблеми. Стажантите на RIS Fellowship ще бъдат ангажирани в дейности от типа „учене-чрез-действие“ (вътрешни проекти и задачи на партньорите на EIT Food) осъществявани от всяка компания домакин.


RIS Talents е програма, насочена към практикуващи и завършили млади докторанти. Те ще се възползват от уроците, научени по време на собствените си академични изследвания, а също така ще бъдат насърчавани да участват в индустриално сътрудничество или предприемачество. Стажантите на RIS Talents ще участват в иновативни проекти на EIT Food, както и в такива, свързани с научноизследователска и развойна дейност, включвайки се в специализирани стажове в някоя от компаниите-партньори на EIT Food.

 

Ползи от стажантската програма

 

 • Прецизен подбор на точните кандидати за съответния стаж в зависимост от сферата на стажантска дейност, определена от всяка една компания-домакин.

 

 • Натрупан практически опит чрез креативно решаване на проблеми и намиране на изход от реални проблематични ситуации в  съответните организации.

 

 • Месечна стипендия в размер на 1350 евро (Fellowships) и 2000 евро (Talents) в подкрепа на разходите.

 

 • Запознаване с различен подход в работата и поглед от една различна гледна точка.

 

 • Обогатяване на автобиографията  и спечелване на контакти и възможности, които отварят врати за бъдещо професионално развитие.

 

 • Разширяване на мирогледа и личностно развитие, чрез опознаване на една друга държава и нейната култура.

 

Кои са допустимите кандидати?

 

 • Кандидатите трябва да учат или живеят в някоя от следните 28 EIT RIS държави или региони:

 

Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Фарьорски острови, Грузия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Черна гора, Полша, Португалия, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Турция, Украйна.

 

 • Да имат интерес в агро-хранителния сектор.
 • Да имат проактивен подход и желания за допълнителни дейности по време на обучение.
 • Да притежават аналитични умения, да бъдат с широк кръгозор, целенасочени и добри екипни играчи.
 • Да могат да работят на английски език.
 • Да са на разположение в периода от юли до декември 2020 г.
 • Да имат здравна застраховка и възможност да пътуват в чужбина.

 

Програма и Процес

 

СТЪПКА 01 > Попълнете апликационната форма и качете свое видео с продължителност до 1 минута. (март 2020)

 

СТЪПКА 02 > Участвайте в уъркшоп (само за RIS Fellowships кандидатите). Ако бъдете избрани, ще се свържем с вас, за да вземете участие в някой от 17-те практически семинари (уъркшопове), които ще се проведат в различни RIS държави. Предизвикайте себе си, като решавате тестове и участвате в групово решаване на казуси. (средата на април/средата на май 2020)

 

 

СТЪПКА 03 > Представете се по време на онлайн интервюта. Ако отговаряте на критериите за подбор, ще бъдете поканени на интервюта с компаниите-домакини. Проверете финалния списък с одобрени стажанти на интернет страницата на програмата: www.eitfoodrisfellowships.eu  (средата на май/средата на юни 2020)

 

СТЪПКА 04. Насладете се на вашия стаж! (юли-декември)

 

Повече информация и подаване на заявления на: www.eitfoodrisfellowships.eu.

 

Партньори

 

 

 

Ръководител на проекта: Martyna Czerniakowka, University of Warsaw, mczerniakowska@wz.uw.edu.pl

 

Краен срок за кандидатстване: 31 март  13 април 2020 г.

 

За RIS Fellowships моля използвайте: apply.eitfood.eu/enter/33

За RIS Talents моля използвайте: apply.eitfood.eu/enter/34