Агро-хранителната индустрия в ЕС настоява за политика ориентирана към иновациите

Агро-хранителната индустрия в ЕС настоява за политика ориентирана към иновациите

Агро-хранителната индустрия в ЕС настоява за политика ориентирана към иновациите

 

Европа се нуждае от по-интелигентна политика, която да насърчава иновациите, да създава работни места и да гарантира, че хранителната верига ще стане по-продуктивна и ресурсно ефикасна,  казаха представители на агро-хранителната индустрия в ЕС.

 

Коалиция от 11 асоциации – включително лобито на Копа-Коджека, ЕвропаБио, Европейската асоциация за семена, Европейската асоциация за растителна защита и други – представиха тяхната „обща визия за отключване на потенциала на земеделието и хранителната индустрия в ЕС“ по време на неформалния Съвет на министрите по земеделие в Атина, миналата седмица на 6 май.

 

Групата подчерта „икономическата тежест“ на съответните сектори и тяхната способност да допринесат за постигането на политическите цели на ЕС за насърчаване на заетостта и икономическия растеж.

 

Общо отделните индустрии представляваме 30 милиона работни места и 3,5% от брутната добавена стойност на ЕС, казват от коалицията.

 

Но от коалицията добавят, че иновациите в агро-хранителния сектор са твърде малко насърчавани и в някои случаи дори активно са възпрепятствани от решенията, които се вземат от Европейския съюз. В резултат, коалицията настоява за „по-засилена“ политическа програма на ЕС, в която централно място да заемат иновациите.

 

Асоциациите от агро-хранителната индустрия настояват заедно с европейските институции да работят за „силно стимулиране на иновациите“ в техните сектори чрез по-добра и научно-обоснована политика и чрез укрепване на „иновативните сили на вътрешния пазар.“

 

Групата заявява в своята обща визия, че „първата стъпка“ в тази посока ще бъде твърдата им решимост да работят с тези, които вземат решенията във всички институции на ЕС, за да бъдат постигнати общите цели за конкуретноспособна и устойчива Европа. 

 

Те добавят, че се надяват на „по-интелигентни регламенти на ЕС, които насърчават иновациите по цялата агро-хранителна верига“ в близкото бъдеще.

 

„Ново звено в ГД „Земеделие““

 

Сред останалите инициативи, визията предлага създаването на специално звено за „земеделска производителност, ресурсна ефективност и конкуретноспособност“ в рамките на Главна Дирекция „Земеделие“ на Европейската Комисия.

 

Те също биха искали да се създаде и звено за „Знания за храните и Иновационна Общност“ през 2016-2017 г.

 

„Иновациите са същината за увеличаване на земеделската производителност по устойчив начин и да помогнат за изхранване на нарастващото световно население“, каза Jean-Charles Bocquet, генерален директор на Европейската асоциация за растителна защита.

 

„Растителнозащитната индустрия е горда да се присъедини към тази широка коалиция на основните участници от земеделието и хранително-вкусовата  верига, която призовава за законова рамка, която да засили иновациите. Само, когато работим заедно, можем да постигнем тези цели и дори повече“, добави той.

 

Европейското финансиране в рамките на Плана за изследвания и иновации на ЕС за периода 2014-2020 е в размер на близо 4 млрд. евро за продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, гори, морски изследвания и биоикономика.

 

Сред другите подписали се под документа са: Европейският Комитет за Земеделие и Хранителна Търговия ( CELCAA), Европейската асоциация за земеделска техника (CEMA), Европейската асоциация за търговия със зърнени култури, ориз, фуражи, маслодайни семена, зехтин, растителни масла и шротове (COCERAL), Европейската федерация на производителите на фуражи (FEFAC), Европейската асоциация за торове (Fertilisers Europe), Европейската асоциация на хранителната и питейна индустрия (FoodDrinkEurope) и Европейската индустрия по здравеопазване на животните (IFAH Europe).

Източник: Agra Europe