Половината от всички фондовете за развитие на селските райони-втори стълб на ОСП, представени...

Основната цел на тази заключителна конференция е да се представят основните инструменти,...

...

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) има за цел да насърчи създаването на...

Нотификациите за прилагане на директни плащания след 2015 г. са
изпратени до Европейската...

Институтът за агростратегии и иновации днес за пореден път се обяви категорично против...

В момента само си забиваме нож в...

Появиха се повече подробности за избора на държавите-членки за прилагане на реформата на ОСП...

Въпросът кой ще стане комисар на ЕС по земеделие и развитие на селските райони за 2014-...

Министерският съвет на Р. България внесе  в Народното събрание Законопроекта за защита на...

Pages