Министърът на земеделието на Великобритания Джордж Юстис обяви нова екологична схема за...

Белгия е единствената държава-членка в ЕС с две отделни министерства на земеделието, един за...

Във вчерашния брой на Държавен вестник, бяха обнародвани Наредба ...

АгроПловдив потърси бившия зам.-министър на земеделието и храните...

Ръководителят на Националния съюз на фермерите на Англия и Уелс, използва обръщението си на...

Доц. Б. Божинов декан на Агрономически факултет в Аграрен университет – Пловдив пред АгроПловдив...

Още от както директните плащания се въвеждат в ОСП, тяхното неравномерно разпределение привлича...

Светлана Боянова, председател на Института за Агростратегии и Иновации пред Капитал, интервю по...

Разходите за контрол на земеделските стопанства в ЕС ще се увеличат, когато новите „зелени“...

За младите фермери е предвидено до 2% от директните плащания, но какъв точно ще е процентът не...

Pages