Какъв ще е сценарият у нас за средствата за справяне с...

До 10 май 2020 г. е удължен крайният...

До 24 май 2020 г. е удължен крайният...

Препоръки за възможни мерки в отговор на COVID-19 в агро-хранителната верига

 

10 май 2020 г. е краен срок за подаване на заявленията...

Интервю с участници в програмата ...

До 13 април 2020 г. е удължен...

 До 5...

Срок за кандидатстване: 15:00 на 20 март 2020 г.

Кандидатстването по тази програма става по график до...

Pages