Становище на Институт за агростратегии и иновации

 

Аналитичен материал ...

ЕК прие днес всеобхватна нова Стратегия...

Очаква се Стратегията „От фермата до трапезата” и Стратегията за биологичното разнообразие да...

Какъв ще е сценарият у нас за средствата за справяне с...

До 10 май 2020 г. е удължен крайният...

До 24 май 2020 г. е удължен крайният...

Препоръки за възможни мерки в отговор на COVID-19 в агро-хранителната верига

 

10 май 2020 г. е краен срок за подаване на заявленията...

Интервю с участници в програмата ...

Pages