До 13 април 2020 г. е удължен...

 До 5...

Срок за кандидатстване: 15:00 на 20 март 2020 г.

Кандидатстването по тази програма става по график до...

До 5 април 2020 г. е удължен крайният срок за...

...

Значението на научно-изследователската и развойна дейност в областта на цифровата трансформация...

Кандидатите трябва да представят иновативна идея до 15 март

 

Евродепутатът Мария Спираки в интервю за Euractiv.com...

Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

Pages