Браншовите организации в земеделието: „Дебатът за ОСП в Пловдив протече на едно изключително високо ниво“

19 05 2017
Браншовите организации в земеделието: „Дебатът за ОСП в Пловдив протече на едно изключително високо ниво“
 
Около подписването на меморандум за сътрудничество се обединиха участниците във форума
 
Двама министри, в чиито компетенции попада земеделският ресор, откриха вчера дебата „ОСП след 2020 – Изборът на България“ в Пловдив. Румен Порожанов и Лиляна Павлова поздравиха организаторите от ИнтелиАгро и Институт за агростратегии и иновации за актуалната тема и точно подбрания момент за повдигането й. Министрите на земеделието и на председателството на Съвета на ЕС за 2018 заявиха своята готовност да вземат под внимание заключенията от дебатите.
 
 
 
Представители на министерствата на земеделието на Австрия, Холандия, Естония и Италия, както и най-голямата земеделска организация в ЕС, Копа-Коджека, представиха вече подготвените позиции и основни опорни точки, върху които ще стъпват предложенията им за промяна в ОСП след 2020. Именно те послужиха за основа на последвалия интензивен дебат между представените над 30 браншови организации, научни и експертни институции и останалите присъстващи в залата фермери. Всички те показаха, че са хора преди всичко искащи да разширят хоризонтите си, но също така и имащи позиция и виждания за бъдещето на политиките в земеделието. Доказателство за това бяха многото вдигнати ръце след въпрос от страна на представителя на Европейската комисия колко от присъстващите в залата са попълнили Въпросника за модернизиране и опростяване на ОСП, който ЕК публикува в началото на годината. Оказа се, че в залата присъства един сериозен процент от всички 956 души от България, които са изразили мнение по него.
 
Обсъждайки бъдещето на ОСП и нуждата от единна позиция по тази тема, представителите на най-сериозните браншови организации в земеделието дискутираха и възможността за обединение на бранша. Всички обаче се съгласиха, че опити в тази посока са правени и се правят, но за съжаление не дават резултат, защото различните форми на формално сътрудничество между различните асоциации и сдружения, не са реално работещи. Ето защо беше предложен вариант за изготвяне на меморандум с основни точки, по които организациите са на една позиция. Този меморандум едновременно ще означава съвместна работа по изготвянето на единна позиция на бранша за ОСП след 2020, но и запазване на идентичността и независимостта на всяка от организациите.
 
 
 
 
“Въпреки, че всички говорим за нуждата от обединение, едновременно с това си даваме сметка, че то е трудно постижимо. В сектора има добри примери за работещи опитни организации със сериозна представителност в отделните браншове. Едновременно с това има и по-млади структури, които пък притежават хъса на начинаещия и модерни виждания за развитие. Ако в процес на диалог между отделните организации всеки може да вземе най-доброто от другия и да го вложи в обща позиция, около която всички да се обединят, това би било достатъчно като основа за формирането на национални приоритети в земеделието. От формални обединения, които не са инициирани от всички, просто няма нужда. Те няма как да просъществуват. А и до момента за съжаление, отвъд този форум, обсъжданията за ОСП са на едно равнище, което няма как да  послужи за национална позиция по обща европейска политика, която да бъде представена пред европейските институции при преговорите през следващата година. “ Заяви Светлана Боянова след края на форума „ОСП след 2020 – Изборът на България“.