calendar-2013

До 31 декември 2013

 

1. РБ следва да уведоми ЕК за решението си за прехвърляне на средства съгласно чл. 14, пар. 1 в рамките на до 15% от директните плащания към Програмата за развитие на селските райони от бюджетите за директни плащания за периода 2014-2019;

 

 

2. РБ следва да уведоми ЕК за решението си за прехвърляне на средства съгласно чл. 14, пар. 2 в рамките на до 25% от Програмата за развитие на селските райони определени за периода 2015-2020 към средствата за директни плащания;