Демо точката на АгроХъб.БГ в Учебно-опитната база на Аграрен университет – Пловдив се открива на 12 октомври

Демо точката на АгроХъб.БГ в Учебно-опитната база на Аграрен университет – Пловдив се открива на 12 октомври

 

 

Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Учебно-опитната база на Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник ще състои на 12 октомври 2023 г. от 13:00 часа. Демо точката в с. Брестник е част от технологичната инфраструктура на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ, която се изгражда на територията на България, в рамките на финансирания по програма „Цифрова Европа“ проект AgroDigiRisе с фокус прецизно земеделие.

 

В рамките на събитието на 12 октомври 2023 г. ще бъдат представени спецификите на тази демо точка „Наука“ и какви са ползите за лозаро-винарския сектор. Експертите на АгроХъб.БГ от трите технологични компании /Бивайн, ТехноЛогика и ОНДО Солюшънс/ ще демонстрират какви технологични решения могат да се внедрят в подкрепа на „умното лозарство“ и ще покажат фенологичното развитие на 80 сорта грозде. В програмата, съпътстваща откриването на демо точката ще бъдат представени автоматизираната система за напояване и хранене на лозите, както и функционалностите на софтуерната платформа Pix2Logica и добавената стойност на сателитните изображения в прецизното земеделие.

 

Посетителите на демо точката ще се запознаят и с богатото портфолио от услуги на ЕЦИХ АгроХъб.БГ, както и още полезна информация за фермери и Малки и средни предприятия /МСП/. Специален панел от програмата на събитието ще бъде посветен на възможностите за финансиране на иновациите по Мярка „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Национален план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ и информация, свързана с допустими кандидати и инвестиции, необходими документи, срокове и изисквания към проектните предложения.

 

Участието в събитието е безплатно, но с предварителна РЕГИСТРАЦИЯ, която все още е отворена за желаещите участници.

 

ПРОГРАМА