ЕПИ-АГРИ и цифровите технологии за подобряване на земеделските и горските системи

17. 02. 2020

ЕПИ-АГРИ и цифровите технологии за подобряване на земеделските и горските системи

 

Значението на научно-изследователската и развойна дейност в областта на цифровата трансформация в селското и стопанство

 

 

Цифровите технологии имат потенциал да революционизират селското стопанство, като помагат на фермерите да работят по-прецизно, ефективно и устойчиво. Решенията, базирани на данни могат да подобрят практиките и да помогнат за повишаване на екологичните резултати, като същевременно правят работата по-привлекателна за по-младите поколения.

 

Цифровите технологии също имат потенциал да предложат на потребителите по-голяма прозрачност по отношение на начина, по който се произвежда храната им. Те предлагат възможности за обновяване на бизнес модели във веригите на доставка чрез свързване на производители и потребители по иновативен начин. Освен селското стопанство, цифровите технологии са от ключово значение да направят селските общности по-привлекателни, интелигентни и устойчиви, като намалят проблемите, свързани с отдалечеността и подобряват достъпа до услуги.

 

Научните изследвания и иновациите са от жизненоважно значение за улесняване и ускоряване на цифровата трансформация в селското стопанство и селските райони в полза на европейските граждани и предприятия. През последните години ЕС беше активен в дейностите за научноизследователска и развойна дейност, поставяйки основата за цифровизираното и базирано на данни европейско селско стопанство и селски райони.

 

Стратегическите намерения подпомагат усвояването на цифрови технологии, увеличените инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за разработване на нови цифрови решения и решаващата оценка на социално-икономическите въздействия на цифровизацията.

 

Знаете ли, че над 200 проекта на оперативни групи разглеждат конкретно използването на цифрови технологии за подобряване на техните земеделски или горски системи? Това варира от проекти за автоматично плевене, роботизирано събиране на ягоди, цифрово контролирано напояване на зеленчуци, термични изображения в говедовъдството, дистанционно проучване на зърнени култури ...

 

Повече информация за този тип Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ може да откриете ТУК.

 

Научете повече за „Дигиталната трансформация в селското стопанство и селските райони“ в AgriResearch информационния лист.

 

Източник: EIP-AGRI