Европейски институт за иновации и технологии в храните - ЕIT Food

 

 

 

 

Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food)  възложи на Институт за агростратегии и иновации (ИАИ) да изпълнява ролята на ЕIT Food Хъб за България през 2020 г.  Всички заинтересовани страни от агро-хранителния сектор и стартъп общността могат да се възползват от предоставените за първи път възможности на EIT Food за България.

 

EIT Food е пан-европейско партньорство с ориентиран към потребителите подход, който има за цел да подпомогне иноватори, предприемачи и студенти да разработват и развиват решения на предизвикателства, пред които е изправено обществото в световен мащаб, да ускорят развитието и внедряването на иновациите, да създават работни места и кариери и в крайна сметка да повишат конкурентоспособността на Европа. Като една от най-мащабните световни инициативи, свързани с храните, EIT Food иска Европа да поведе една глобална революция в производството и иновациите при храните. Целта на EIT Food e да промени начина, по който нашата храна се произвежда, доставя, консумира и рециклира и да създаде стабилен във времето и ефективен хранителен сектор, подкрепящ една устойчива и кръгова био-икономика.

 

EIT Food е част от Европейския Институт за Иновации и Технологии EIT и в своите действия прилага Регионалната Иновационна Схема (RIS) на EIT. RIS е обединяващата схема на EIT общността, която има за цел да допринесе за подсилването на иновациите в европейските държави и региони, които принадлежат на групата на "скромните и умерени" иноватори, според разпределението, посочено в European Innovation Scoreboar.

 

Повече информация може да откриете на следните линкове:

 

  • Европейски институт за иновации и технологии в храните: https://eit.europa.eu 

 

  • Европейски институт за иновации и технологии в храните с информация на български език: https://eit.europa.eu/in-your-language