Франция финализира бюджета си за обвързана подкрепа по ОСП за 2015 г.

Франция финализира бюджета си за обвързана подкрепа по ОСП за 2015 г.

Франция обяви разпределението на бюджета за 2015 г.  за обвързано подпомагане, което възлиза на € 982 милиона .

 

Министърът на земеделието на Франция обяви също, че  още € 151 милиона ще бъдат заделени за зеленчукови фуражни протеинови култури, които представляват още 2 % от първия стълб (P1) на ОСП и така ще достигнат общо 15% обвързано с производството подпомагане.

 

Както е ясно,  средствата за протеинови култури се добавят допълнително към основните пакети за обвързана подкрепа - 8% или 13% на базата на исторически подход.

 

Министър Ле Фол обясни, че запазването и укрепването на обвързаното подпомагане до голяма степен се дължи на френската позиция по време на преговорите .

 

Начело в списъка за обвързана с производството помощ е премия за крави с бозаещи телета , за чието подпомагане € 670 милиона бяха включени в бюджета за 2015 г., с праг на допустимост от 10 крави. За първите 50 глави животни ще бъдат изплатени по € 187/глава животно ;  от 51 до 99 крави - € 140 и от 100 до 139 крави по € 75. Този избор бе направен в полза на консолидирането на стадата с около 70-80 броя животни, които изискват наемането на работници на пълен работен ден.

 

Министърът обяви план за работа с говедовъдният сектор, за да се преструктурира веригата на доставки. Целта е да се възстанови баланса на относителната тежест в търговски отношения от фермата до търговеца. Има и механизми  за облекчаване на пазарните кризи.

 

Месно животновъдство

 

Секторът на животновъдството трябва да започне да възстановява домашното производство на зеленчукови протеинови култури, за което са заделени малко над 150 милиона евро.

 

Животновъди с повече от пет животински единици ( UGB ) в стопанството , ще могат да кандидатстват за помощ на стойност между € 100/хектар и € 150/хектар за отглеждане на фуражни бобови култури или бобови смески . Ще има допълнително € 6 милиона за соя ; € 35 милиона за протеинови култури ; € 8 милиона за суха люцерна и € 4 милиона за семепроизводство.

 

В опит да се справят със спада на броя на овцете, се предвижда да има  увеличение на плащанията за първите 500 овце, като в същото време условие за допустимост за обвързана подкрепа ще е изискването за минимум 50 броя овце-майки, което също идва с минималните изисквания за производителност .

 

Структурата на плащане ще бъде както следва: около € 18 на овца-майка, с добавка от € 6 за овца-майка, която ще бъде платена за по-висока производителност или за преминаване към биологично производство, схема за качество или схемите за защитено географско указание или наименование за произход като плащането може да се допълни с малка премия за договорни доставки или директна продажба.

 

Млечно животновъдство

 

Значителна част от обвързаното подпомагане ( € 140 милиона ) ще бъде посветен на сектора на млякото и млечните продукти . То ще бъде разделено между планинските райони ( € 45 милиона ) и равнинните райони ( € 95 милиона) и ще се изплаща за първите 40 животни във всяко стопанство. Очаква се премията да бъде в размер на  30 € до € 35 на крава.

 

Премията за планинските млечни крави представлява продължение на схема за помощ, която е на разположение от 2008 г. насам в рамките на схемата по член 68 от стария ОСП Регламент,  но премията за  добитък  в равнинните райони е иновация.

 

Зърнени култури

 

Някои култури ще се класират за обвързана с производството помощ , за които изискванията ще варират : обвързаната с производството помощ за твърда пшеница ще бъде ограничена до сертифицирани култури, които отговарят на определен набор от стандарти.

 

Производителите на полу - сушени сливи, или pruneaux , се изисква да бъдат членове на призната организация на производители и да имат минимален добив. Подобни условия ще се прилагат за производители на други преработени плодове, докато производителите на домати за консерви ще бъдат допустими за обвързано подпомагане при наличието на договор между тях.

 

Обвързана подкрепа за нишесте ще бъде изплащана на членове на призната организация на производители, които произвеждат и договарят за продажба одобрени сортове картофи. Изисквания за хмел и коноп са все още в процес на финализиране .

 

Източник: Agra Europe