Франция финализира бюджета си за обвързана подкрепа за 2015 година.

Франция финализира бюджета си за обвързана подкрепа за 2015 година.

Франция обяви структурата на бюджета си за обвързана подкрепа за 2015, който възлиза общо на 982 милиона евро.

 

Земеделският министър Стефан льо Фол сподели, че има и пакет от 151 милиона евро за зеленчукови протеинови фуражни култури, което ще прибави още 2 % от бюджета на Стълб 1, правейки общият процент за протеинови култури на 15 %.

 

Все пак, пакета за фуражни култури е разглеждан отделно от установените пакети по Стълб 1, като държавите членки разрешиха допълнителни 2 % върху основният бюджет за обвързана подкрепа, който може да бъде до 8 % или 13 % в зависимост от използваните средства за обвързана подкрепа през предходните години.

 

Льо Фол обясни, че запазването и увеличаването на обвързаната подкрепа в голяма степен се дължи на отстояване позицията на Франция по време на преговорите.

 

Начело на списъка за обвързаната подкрепа са кравите с бозаещи телета, за които са заделени 670 милиона евро, като минималният праг е наличие на 10 крави. За първите 50 животни ще се плаща по 187 евро на глава; от 51 до 99 крави по 140 евро и от 100 до 139 крави по 75 евро на глава. Изборът е направен за да подпомогне консолидацията на стада с около 70-80 глави, чието отглеждане ще се обвърже с необходимостта от наемане на работници на пълно работно време.

 

Министъра обяви своя план за работа с говедовъдния сектор в посока преструктуриране на веригата за доставки. Целта е да се балансира относителната тежест на всяко звено от производителя до преработвателя. Също така са създадени и механизми за преодоляване на пазарните кризи.

 

Говедовъдна промишленост

 

Животновъдният сектор ще поднови  домашното отглеждане на зеленчукови протеинови култури в следствие на отделянето на 150 милиона евро за подпомагане на фуражни култури.

 

Животновъдните производители с повече от 5 животински единици на стопанство ще имат възможност да кандидатстват за  помощ в рамките между 100 и 150 Евро на хектар за отглеждането на фуражни бобови и миксове от бобови култури. Ще се отделят още едни 6 милиона за соя; 35 милиона евро за протеинови култури.; 8 милиона за сушена люцерна и 4 милиона за семена.

 

В опит да се спре спада на броя на овцевъдните стопанства, ще има увеличение на плащането за първите 500 овце, като минималното изискване за получаване на обвързана подкрепа ще е 50 овце. Производствените изисквания в сектора на овцевъдството също ще бъдат сведени до минимум.

 

Субсидията започва от 18 евро на глава, с добавка от 6 евро при комбиниране с други схеми за подпомагане в животновъдния сектор (схеми за по-голяма продуктивност, органично производство, повишаване на качеството, географски схеми), които могат да бъдат допълнени  с по-малки премии за директни или договорни продажби.

 

Млекодайно животновъдство

 

Значителна порция от бюджета за обвързана подкрепа (140 милиона евро) ще бъде заделена за млечният сектор. Тази помощ ще бъде разделена за планинските райони (45 милиона евро) и равнинните райони (95 милиона евро) и се плаща за първите 40 животни на всяко стопанство. Тази помощ се очаква да доведе до допълнително стимулиране в рамките на 30-35 евро на крава.

 

Плащането за планински млечни крави представлява продължение на схемата, която се прилага от 2008 година съгласно член 68 от Регламент (ЕО) №73/2009 от старата ОСП, но помощта за млекодайни крави в равнинните райони е новост.

 

Зърнени култури

 

Някои култури ще бъдат подпомагани чрез обвързана подкрепа, за което изискванията ще варират, напр. обвързана подкрепа за твърда пшеница е ограничена до сертифицирани растения, отговарящи на специфичен набор от стандарти.

 

Производителите на полу-сушени сливи, или pruneaux, трябва да са членове на признати организации на производители и да имат минимален добив. Подобни изисквания има за производители на други преработени плодове, като производителите на домати за консерви, имащи договори за изкупуване с консервни фабрики, също ще получават обвързана подкрепа.

 

Обвързана подкрепа за нишесте ще бъде изплащана на членове на признати организации на производители, отглеждащи определени сортове картофи, които имат договори за изкупуване с производители на нишесте. Изискванията за хмел и коноп все още са в процес на завършване.

 

 

Френската обвързана подкрепа 2015 година(в милиони евро)

Говедовъдство

Крави с бозаещи телета

670

Бозаещи телета

5

Общо за месодайно говедовъдство

675

Планинско мляко

45

Млечни крави

95

Общо за млекодайно животновъдство

140

Овце

125

Кози

15

Общо за добитък

955

Култури

Тютюн

недопустимо

Твърда пшеница

7

Полу-сушени сливи (pruneaux)

12

Плодове за преработка

1

Доматена индустрия

3

Нишесте ,Лен, Коноп, Хмел

4

Общо за култури

27