Литва и Финландия разкриха избора си за прилагането на ОСП с наближаването на крайния срок.

Литва и Финландия разкриха избора си за прилагането на ОСП с наближаването на крайния срок.
18.07.2014

Появиха се повече подробности за избора на държавите-членки за прилагане на реформата на ОСП 2014-2020, малко повече от две седмици преди крайния срок за националните правителства да информират Европейската комисия за плановете си.

 

На 17 юли Литва за пръв път информира Agra Europe за нейният избор, заедно с Финландия вече разкриха сигурните и добавените към някои от своите предварителни избори.

 

Литовското министерство на земеделието разкри подробно плановете си за 2014 г., както и тези за 2015-2020 г., като подчертава, че страната няма да прехвърля средства между стълбовете на ОСП, но планира да използва максимално допустимия праг за обвързано с производството подпомагане, както тази година, така и след това.

 

През преходната 2014 година - за която някои елементи от реформата за периода 2014-2020 г. ще се използват предишните регламенти - Вилнюс обяви, че ще използва максималният процент (6,5%) от своят пакет за директните плащания за "обвързана" подкрепа. Това включва 3,5% за специфично подпомагане за говеда и овце и 3% за специфична подкрепа за сектора на млякото и млечните продукти.

 

Общата сума ще достигне до максимално позволените 13% от 2015 г. натам с опцията допълнителни 2% да се заделят за протеинови култури , с което общият размер по Първи стълб за обвързаната с производството подкрепа ще достигне 15% (изисква се одобрение от Комисията, ако дадена държава-членка иска да използва по-висок процент от 15 %).

 

От първоначалните 13% обвързана с производството подкрепа, 80% от общата сума ще отидат за животновъдния сектор (за млечни крави, говеда, бикове, овце и кози), като плащания на глава животно. Останалите 20% ще бъде за култури - чрез плащания на хектар.

 

Балтийската позиция също подчертава, че тя ще използва "преразпределителното" плащане в размер на 10% годишният национален пакет за директни плащания за площ от максимум 30 хектара през 2014-2020.

 

Като част от реформата на ОСП, ще има и задължително минимум 5% намаление върху всички суми за директни плащания над € 150 000 от 2015 г., в рамките на така наречения план за "прогресивно намаляване".

 

Намалението на плащанията е задължително за държавите-членки - освен ако те решат да прилагат т. нар. "преразпределително" плащане, при което най-малко 5% от годишният национален таван на държавата-членка се преразпредели за плащания за "първи" хектари на всички ферми.

 

"Екологизиране"

 

Мерките по "екологизиране" на реформата ще разпределят 30% от парите за директни плащания, за изпълнение на фермерите на три изисквания за целия ЕС, благоприятни за климата и околната среда - диверсификация на културите, постоянно затревени площи и екологично насочени площи (ЕНП).

 

На разнообразяване на културите, Литва заяви, че "прилагането им, няма да бъде предизвикателство, а относно постоянните пасища казват, че "могат  да бъдат предизвикателство, за да се уверят, че площите, заети с постоянни пасища не намаляват ".

 

За ЕНП, междувременно, Вилнюс сподели за Агра Европа, поради факта, че до този момент те не са получили конкретни отговори от Комисията, че ще изпълняват ЕНП по "най-простият начин". Те са избрали земя под угар (включително площи със зелена покривка за летния период) и азот фиксиращите култури да представляват ЕНП.

 

Млади / активни фермери

 

Също така в рамките на новите мерки за директни плащания, страните-членки ще бъдат задължени да представят система за допълнителни плащания в помощ на нови млади фермери от 2015 г. нататък.

 

Новите фермери на възраст под 40 г. ще получат добавка от 25% към директното си плащане на единица площ в продължение на пет години, или докато той / тя не навърши 40 години.

 

До 2% от годишният национален пакет за директни плащания ще бъдат използвани за това финансиране. Литва избра да използва 1,5% от националният си таван за схемата, с плащане за максимум 90 хектара.

 

По отношение на решението си за това какво представлява "активен земеделски стопанин", Вилнюс ще изисква от кандидатите да косят тревните площи най-малко два пъти годишно, в случай на липсата на животински единици.

 

Новите правила за целият ЕС за "активен земеделски стопанин" ще влязат в сила от 2015 година. Ще има задължително списък на лица, недопустими за субсидии по ОСП.

 

Министерството на земеделието твърди, че е "много разочаровано от липсата на гъвкавост на Комисията относно изискването за гъстотата на животните, особено когато Споразумението на Световната търговска организация за селското стопанство, не забранява изрично обвързване на плащанията с животни, отглеждани в миналото".

 

Министерството също така обяви, че няма да прилагат схемата от реформата на ОСП за дребните фермери - нито пък ще отпусне плащания за райони с природни ограничения.

 

Избора на Финландия

 

Междувременно, Финландия циментира някои от решенията си преди крайния срок 1 август, след като преди това информираха Агра Юръп за повечето предварителни избори още през ноември. Това най-вече потвърди, че няма да има прехвърляне на средства между стълбовете.

 

От обвързаното с производството подпомагане, Хелзинки планира да "се възползва изцяло" от възможностите в рамките на реформираната ОСП, с акцент върху животновъдството и Южна Финландия.

 

Съгласно договора за реформа на ОСП, от 2015 г., държавите-членки, които са изразходвали по-малко от 5% от техният пакет за директни плащания за "обвързана подкрепа" в периода 2010-2014 г. ще бъде в състояние да увеличи този процент до 8%, докато тези, които сега харчат по-малко от 10% ще имат възможност да я увеличат до 13%.

 

Скандинавската страна също потвърди, че относно "екологизирането",  ще се възползва от изключенията за Районите на север от 62-ия паралел за диверсификация на културите.

 

Относно ЕНП, министерството реши, че земите под угар, характеристиките на ландшафта, културите с кратък цикъл на ротация и азот фиксиращи култури ще се броят като ЕНП. Няма да използва някой от "еквивалентните" практики на реформата, които вече се прилагат от земеделските производители в полза на околната среда или климата.

 

За младите фермери, Финландия планира да използва максималните 2% от националния таван, но като Литва няма да прилага схемата за дребните земеделски производители.

 

Страната също така каза, че мерките по втори стълб - или програма за развитие на селските райони, в момента все още се решавали в детайли, но трябва да се появят в близко бъдеще.

 

Крайният срок наближава

 

Държавите-членки трябва да информират ЕК за предвидените планове за изпълнение на реформата на ОСП до 01 август – което означава, че повече подробности трябва да се посочат от тези страни, които до този момент не са финализирали своите планове.

 

Министрите на земеделието обсъдиха възможности за избор на реформата на ОСП на Съвета на министрите през юни, с не много подробности, разисквани вследствие на закрито заседание.

 

Източник: Agra Europe