Нотификации по директни плащания 2015-2020, изпратени до ЕК към 01 август 2014

Нотификации по директни плащания 2015-2020, изпратени до ЕК към 01 август 2014
13.08.2014

Нотификациите за прилагане на директни плащания след 2015 г. са
изпратени до Европейската комисия. От тях става ясно кои схеми и мерки
ще прилага България до 2020 година.

 

Активен фермер

Базово плащане на регионално ниво

Директно подпомагане

Евкивалентни практики на ЕНП

Екологично насочени горски площи

Екологично насочени площи на регионално  ниво - колективно прилагане

Екологично насочени площи

Обвързано подпомагане за биволи

Обвързано подпомагане за месодайни крави и юници

Обвързано подпомагане за млечни крави, месодайни крави и биволици под селекционен контрол

Обвързано подпомагане за млечни крави

Обвързано подпомагане за овце майки и кози майки

Обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол

Обвързано подпомагане за плодове

Обвързано подпомагане за полски зеленчуци

Обвързано подпомагане за протеинови култури

Обвързано подпомагане на оранжерийни зеленчуци

Основни политически решения

Плащания за площи с природни ограничения

Подпомагане за дребни земеделски стопани

Постоянно затревени площи

Преразпределително плащане и намаление на плащанията

Прехвърляне на средства между стълбовете

Схема за единно плащане на площ