Обединяването в организации на производители в сектор „Мляко“. Доклад на ЕК за напредъка по прилагането на „Млечния пакет“

Обединяването в организации на производители в сектор „Мляко“.Доклад на ЕК за напредъка по прилагането на „Млечния пакет“
16 юни 2014

На днешното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург една от основните точки, по която ще дебатират министрите на земеделието, ще бъде доклада на ЕК за напредъка по прилагането на „Млечния пакет“ през 2012 година и бъдещето на млечния сектор след отпадането на млечните квоти през 2015 г.

 

В проекта на Доклада, разпространен в петък, 13 юни, е посочено, че ще е необходимо повече време, за да може ефектът от различните мерки за прилагане на „Млечния пакет“ като например създаването на организации на производители и организацията на колективно договаряне, да бъде наистина почувстван.

 

Организациите на производители (ОП)

 

Според Европейската Комсия, националните разпоредби за признаване на организациите на производителите, са довели до 228 официално признати организации в шест държави-членки (Франция, Испания, Чехия, Белгия, Италия и Германия) - докато в четири от тях (Чешката република, Германия, Испания и Франция) организациите на производителите са провели колективни преговори, покриващи между 4 и 33% от общите доставки.

 

В доклада е посочено, че докато "голям брой" на ОП са съществували преди новото законодателство, броят им се увеличава през 2013 г. - 57 нови организации на производителите (27 от които са във Франция).

 

"Доста големите различия в минималните изисквания за признаване показват трудността за намиране на баланс между амбицията да се създават големи организации на производителите, които имат потенциал за засилване на позициите на фермерите при преговаряне по сделките и насърчаване на създаването на организации на производители чрез поставяне на реалистични прагови стойности", пише в доклада.

 

В резултат на разпоредбите на "Млечния пакет", четири държави-членки докладваха доставки на сурово мляко през 2013 г. по договори  за колективно договаряне чрез организации на производители - Чешката република (с около 18% от доставките), Германия (33%), Испания ( 4%) и Франция (11%).

 

Франция и Италия също са прилагали правила за регулиране на доставките на определени сирена в рамките на схемата на ЕС за защита на качеството - защитено наименование за произход и защитено географско указание.

 

Организации на производители: Минимални критерии за признаване установени от страните членки

Страна членка

Национално национално законодателство

Минимален минимален брой членове земеделски производители

Минимален обем на продукцията, предложена на пазара    x 1 000 тона *

Брой признати организации на производители към края на 2013

Франция

Преди 2012

200

или 60

36

Португалия

Преди 2012

12

20

 

Испания

Ноември 2011

 

200

7

Финландия

май 2012

15

3

 

Холандия

юни 2012

150

90

 

Естония

септември 2012

 

5%

 

Австрия

Октомври 2012

20

или 3

 

Чешка република

Октомври 2012

10

 

8

Литва

Октомври 2012

20

1

 

Белгия

декември 2012/ август 2013

40/20

 

2

Италия

декември 2012

5

3

32

Словакия

Декември 2012

5

 

 

Унгария

декември 2012

 

30

 

Дания

В началото на 2013

5

3

 

Латвия

януари 2013

10

0.125

 

Великобритания

Април 2013

10

6

 

Швеция

май 2013

10

6

 

Хърватия

Юни 2013

5

3

 

Кипър

юни 2013

35

20

 

Гърция

Септември 2013

5/20

0,5/5

 

Германия

Ноември 2013

5

 

143

Полша

ноември 2013

20

2

 

Румъния

Първата четвъртина на 2014

5

0.035

 

Словения

март 2014

20

2.000

 

Люксембург

Март 2014

10

 

 

 

Източник: Европейска Комисия

 

 * Кумулативно към изискването за брой членове, там където е посочено

 

Забележка: Няколко страни членки имат диференцирани изисквания например за биологични производители, производители на овче и козе мляко и организации на производители в специфични географски райони. 

Източник: Agra Europe