Обществена консултация посочва предизвикателствата пред бъдещата Обща селскостопанска политика

07 07 2017
Обществена консултация посочва предизвикателствата пред бъдещата Обща селскостопанска политика
 
 
Светлана Боянова, Председател на Институт за агростратегии и иновации е сред участниците в конференцията "The CAP: Have your say", която се провежда днес в Брюксел
 
 
Според резултатите от консултацията селскостопанската политика се управлява най-добре на равнище ЕС, тъй като така се поставя ударение върху основни въпроси като подкрепата за земеделските стопани и опазването на околната среда.
 
 
Европейските граждани смятат, че селскостопанската политика трябва да продължи да се управлява на равнище ЕС и че подпомагането на земеделските стопани и опазването на околната среда следва да бъдат нейните две основни цели.
 
Това са част от публикуваните днес основни констатации на обществената консултация върху модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика (ОСП). Бяха получени над 322 000 мнения от широк кръг заинтересовани страни, сред които земеделски производители, граждани, организации и други.
 
Светлана Боянова, Председател на Институт за агростратегии и иновации е сред участниците в конференцията, посветена на бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС, която се провежда в Брюксел.
 
 
На проведената днес в Брюксел конференция под надслов „ОСП: Кажете си думата!“, на която бяха обявени резултатите от консултацията, Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Днешният ден бележи още един важен етап по пътя към бъдещата обща селскостопанска политика, а за заинтересованите страни представлява възможност да продължат да участват в дебата. Отзивите и участието в обществената консултация доказват интереса към ОСП, която продължава да съдейства на динамичния селскостопански сектор, гарантира безопасност и високо качество на храните за 508 милиона граждани и осигурява значителни инвестиции в селските райони.“
 
Алън Матюс, почетен професор от Тринити Колеж в Дъблин и водещ анализатор по темата Обща селскостопанска политика на ЕС, представя резултатите от работна група по социално - икономически въпроси за ОСП пред участниците в конференцията „The CAP: Have your say“, която се провежда в Брюксел. Алън Матюс ще бъде гост-лектор по време на втория от серията дебати „ОСП след 2020 – Изборът на България“, който Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро организират на 21 септември в София.
 
Масовото участие в консултацията показва, че европейските граждани отдават все по-голяма важност на селското стопанство и на неговата роля в обществото. Огромната част от респондентите (90%) ясно посочват също така, че съществуват истински предимства от управлението на селскостопанската политика на равнище ЕС, тъй като тя осигурява еднакви условия в рамките на единния пазар и селското стопанство със сигурност може да реагира по-ефективно на общите предизвикателства, като например защитата на околната среда (85%) и борбата срещу изменението на климата (73%). Често споменавани са и необходимостта от запазване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (86%), както и нуждата от обща рамка за обмен на най-добрите практики (91%).
 
Ясни цели
 
Резултатите от консултацията дават също ясна представа какво следва да бъде постигнато чрез общата селскостопанска политика. Едно основно изискване е осигуряването на задоволителен стандарт на живот за земеделските стопани, като по-голямата част от респондентите (88%) признават, че селскостопанските доходи са по-ниски от средната стойност за ЕС и че земеделските стопани получават само една малка част от крайната потребителска цена на храните (97%). За 66% от респондентите най-добрият начин за постигане на тази цел са преките помощи за доходите на земеделските стопани.
 
Друга основна цел на ОСП следва да бъде тя да гарантира, че земеделските стопани са насърчавани да участват в борбата с климатичните промени, опазването на околната среда, защитата на биологичното разнообразие, намаляването на почвената ерозия и гарантирането на устойчиво използване на пестицидите и торовете.
 
По време на конференцията "The CAP: Have your say" се проведе дебат с участието на представители на всички заинтересовани страни
 
Освен това резултатите показват, че и гражданите, и земеделските стопани желаят бъдещата ОСП да бъде опростена и по-малко бюрократична с цел по-ефективното решаване на тези предизвикателства.
Резултатите ще бъдат взети предвид в текущия анализ на Комисията относно бъдещето на хранителното снабдяване и селското стопанство. След оценка на евентуалните предложения за бъдещите политики ще бъде публикувано съобщение относно модернизирането и опростяването на ОСП.
 
Светлана Боянова, Председател на Институт за агростратегии и иновации и Валентина Васильонова, зам.-председател на Федерация на независимите синдикати от земеделието - ФНСЗ и вицепрезидент на ЕFFAT – Европейската федерация на синдикатите в областта на храните, земеделието и туризма са двамата представители от България, които участват в европейската конференция, посветена на бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС, днес в Брюксел.
 
Обществената онлайн консултация относно модернизирането и опростяването на ОСП започна на 2 февруари 2017 г. и завърши на 2 май 2017 г. В нея можеха да участват всички заинтересовани граждани и организации и тя се състоеше във въпросник на всички 24 официални езика на ЕС. Целта на консултацията беше да се съберат мнения от земеделски стопани, организации и всякакви други заинтересовани страни по три основни въпроса: селското стопанство, селските райони и ОСП днес; цели и управление на ОСП; селското стопанство, селските райони и ОСП утре. Консултацията включваше 28 „затворени“ въпроси (с няколко възможни отговора), пет „отворени“ въпроса и възможност за качване на документи за изразяване на позиция.
 
 
 
Източник: http://europa.eu
Снимки: http://europa.eu и Институт за агростратегии и иновации