ПОКАНА за експерти от ХВП за анализ на политиките за иновации в агро-хранителния сектор

16. 09. 2020

ПОКАНА за експерти от ХВП за анализ на политиките за иновации в агро-хранителния сектор

 

Европейският институт за иновации и технологии в храните /EIT Food/ и Варшавският университет извършват сравнителен анализ на политиките за иновации в агро-хранителния сектор в страните, участващи в Регионалната иновационна схема /RIS/, с оглед на по-нататъшното подобряване на дейностите на EIT по отношение на храните с обхват и таргет, насочен към местните заинтересовани страни. Висококачествените анализи изискват принос от местни експерти, на които да бъдат възложени специфични аналитични задачи.

 

Настоящата покана е насочена към експерти от сектора на хранително-вкусовата промишленост, запознати с оперативните програми, стратегията за интелигентна специализация и иновационните политики. От експертите се очаква също така да поддържат контакти със съответните местни заинтересовани страни от публичния сектор, както и свободно владеене на английски език.

 

С избраните експерти ще бъдат сключени договори с един от EIT Food Со-Location Centres, в зависимост от държавата на кандидата. Поканата се отнася до индивидуални експерти от следните държави: България, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Турция.

 

За допълнителна информация, вижте следния ЛИНК 

 

Заявлението за кандидатстване и подробна информация по поканата за експерти изтеглете ТУК 

 

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2020, 16:00 ч. българско време.