Светлана Боянова: 1250 евро за най-дребните стопанства - да! Но за не по-малко от 5 дка и не по рано от 2015

Светлана Боянова: 1250 евро за най-дребните стопанства - да! Но за не по-малко от 5 дка и не по рано от 2015

 

250 000 производители обработват от 0 до 10 дка площ. Те са 67% от всички

 

Вчера председателят на ДПС Лютви Местан обяви на среща с медиите, че най-малките земеделски производители, които обработват 0.1-0.2 хектара ще получат годишно подпомагане от 1250 евро. Сумата няма да е обвързана с производство, нито със „зелени ангажименти“, добави Местан.

 

Тази сутрин аграрният министър проф. Димитър Греков потвърди новината в интервю по БНТ, но посочи, че въпросната сума ще се плаща на производители със стопанства от 0.1 до 0.5 хектара (1-5 декара). Не стана ясно нито откога ще започне да се прилага тази помощ, нито дали има някакви изисквания към най-малките.

 

 

АгроПловдив потърси бившия зам.-министър на земеделието и храните Светлана Боянова, която създаде Институт за агростратегии и иновации през 2013 година. Ролята на института е особено полезна, тъй като създателите му са направили много разработки за прилагане на Новата Обща селскостопанска политика, както у нас, така и в ЕС. Публикациите са базирани на официалните документи, одобрени от европейските институции.

 

 

Г-жо Боянова, изявлението на г-н Местан развълнува много хора в страната. 1250 евро годишно за малки стопанства от 1-2 до 5 декара са добра подкрепа. Кога най-дребните фермери ще могат да получат тази помощ?

 

Нека първо да се разгранича от политическото говорене, защото смятам, че ролята ни на Институт е да информираме и разясняваме правилата, посочени в Регламентите и тяхното прилагане в България. Въпросните 1250 евро за стопанство са споменати в чл. 63 на Регламента за директните плащания. Въпросният текст посочва два начина, по които държавата трябва да изчисли размера на годишното плащане за всеки земеделски стопанин, участващ в схемата за малко стопанство*. Преди обаче изчислението на сумата, е важно да се знае, че по тази схема могат да участват земеделски стопани, чиито стопанства са не по-малки от 1 хектар (10 декара)и/или за тях не се изплащат повече от 100 евро по стандартните директни плащания на площ – изискване на чл. 10 от Регламента. Отделно от това в регламента е посочено, че отделните държави могат да намалят минималната площ за участие до 0.5 ха. Това означава, че малки стопани по смисъла на тази схема са тези от 10 декара нагоре като по наши анализи може да се стигне до към 55 декара. Следователно дребните производители, които обработват 1 – 2 декара няма да могат да бъдат включени в схемата и да се ползват от тези 1250 евро, ако изберем критерий площ. Добре е българските производители да са наясно, че трябва да имат минимум 0.5 ха (5 дка) стопанство, ако искат да се включат в схемата за малките стопанства. При това земеделското министерство трябва да разработи специални нормативни документи за това, а такива до момента няма. За тези от малките със земя до 5 дка, смятаме, че следва да се насочат средства по линия на обвързаната подкрепа, най-целесъобразно за животновъдите.

 

1250 евро се равняват най-общо на 2500 лева или на 208 лева месечна издръжка. Това е сериозна подкрепа, нали?

 

Разбира се, особено при положение, че досега най-малките стопанства не са получавали нищо или почти нищо. Но нека не избързваме с посочването на тази сума. Пак според регламента, помощта не е фиксирана на 1250 евро, а се казва, че тя може да започва от 500 и да не надвишава 1250 евро. Така че в случая политиците цитират тавана. Определено е също така, че сумата за подкрепа за най-дребните може да представлява до 10% от годишния национален таван за директни плащания , определена за съответната държава от ЕС. Какъв процент ще задели нашето земеделско министерство, е въпрос на приоритети и математика.

 

За да се финансира плащането по тази схема държавите членки удържат от общите суми, които са на разположение за съответните плащания, сумите, на които имат право дребните земеделски стопани:
1. по схемата за основно плащане или по схемата за единно плащане на площ;
2. като преразпределително плащане;
3. като плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда
4. като плащане за райони с природни ограничения
5. като плащане за млади земеделски стопани
– като обвързано с производството подпомагане

 

Както виждате сметките не са много прости, но затова е важно МЗХ да покаже цифрите по тази схема.

 

Животновъдите ще участват ли в схемата за подпомагане на най-малките стопанства?

 

Да, но само при условие, че стопанисват земя с площ от поне 0.5 ха. Не са предвидени помощи ако нямат земя – лична, или взета под наем или аренда. Затова е добре да се види колко са стопанствата, които попадат в обсега на схемата. Да се изчисли каква сума трябва да се задели за тях. А парите, които остават, да се прехвърлят към обвързаната подкрепа за животновъди, така че тези, които отглеждат животни, но нямат земя, да получат по-добро подпомагане.

 

Имате ли информация какъв е броят на малките стопанства, които ще се зарадват на помощите?

 

По официалните данни на МЗХ ** стопанствата, които разполагат със земя до 10 декара представляват около 67% от всичките 370 000 регистрирани стопанства. Тоест, те са около 250 000. Говорим за дребни ферми, които обработват от 0 до 1 хектар. От тях 50 на сто са животновъдни стопанства, 29% са растениевъдни и 20% са смесени. Фермите, които не разполагат с никаква земя са 13 000. Каква част от малките стопанства ще се възползват от схемата за малките стопанства е въпрос на конкретни изчисления и политически решения.

 

Кога малките производители ще могат да получат европейската помощ?

 

Съгласно Регламента това е 2015 година. В него е записано, че заявления за това подпомагане се подават до дата, определена от страните членки, но крайният срок е до 15 октомври 2015 г. Смятам, че догодина малките фермери ще могат да бъдат включени в това подпомагане и да получат помощ между 500 и 1250 евро.

 

Има ли условия, които те трябва да спазят?

 

По време на участието си в схемата за дребни земеделски стопани, производителите трябва:
а) поддържат най-малко такъв брой хектари, отговарящи на броя на допустимите за подпомагане хектари, декларирани през 2015 г.;
б) изпълняват минималното изискване за 1 хектар.
Счита се, че декларираните през 2015 хектари от земеделския стопанин, който участва в схемата за дребни земеделски стопани, са декларирани за целия период на участие на земеделския стопанин в тази схема
Предимството при участие по тази схема е, че земеделските стопани ще са освободени от зелените селскостопански практики.

 

* Малките стопанства, за които говорихме досега, ще могат да се възползват и от възможностите за финансиране по Тематичната подпрограма по ПРСР. По смисъла на тази подпрограма малко стопанство ще бъде стопанство до 10 ха (100 декара) използвана земеделска площ и икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) , от 2 000 до 7 999 евро.
**Броят на малките стопанства, съгласно националната дефиниция, към които е насочена Тематичната подпрограма, е 85 770, което е 23,2% от всички стопанства в България

 

Източник: Агро Пловдив