Съветът на министрите одобри реформата на ОСП за „делегираните актове“

Съветът на министрите одобри реформата на ОСП за „делегираните актове“

Така наречените „делегирани актове“ в ОСП за периода 2014-2020г. определящи техническите подробности по изпълнението са одобрени от правителствата на ЕС – последната стъпка от преговорния процес по реформата на ОСП.

 

На вчерашния Съвет на министрите по земеделие в Брюксел, 14 април земеделските министри подкрепиха делегираните актове на Европейската комисия, следвайки одобрението им от Комисията по земеделие в Европейския парламент миналата седмица. Като цяло се очаква утре Европейския Парламент да последва примера им.

Набор от делегирани актове бяха приети от Комисията в средата на март, който позволява да се допълнят или изменят "несъществени" елементи от политическите споразумения, за да се изяснят подробностите по изпълнението на ниво стопанство.

И все пак за да влязат в сила актовете, Съветът и Парламентът трябва да одобрят – или всъщност не трябва да отхвърлят -актовете в рамките на два месеца. Правителствата и евродепутатите бяха консултирани неофициално по време на изготвяне на делегираните актове, те също така изразиха и своите притеснения, както и някои възражения дори след като актовете бяха приети от Комисията.

Комисията реагира на притесненията и възраженията като направи някои отстъпки и разяснения по някои от актовете,  като най-вече се съгласи да преразгледа правилата за „екологично насочените площи“ ( ЕНП) при положение, че те доведат до „ значително намаляване на производствения потенциал“ на ЕС.

Изпълнителната власт на ЕС се съгласи също така да увеличи „тегловният коефициент“   за азотофиксиращите култури като ЕНП и да направи преглед на изпълнението след първата година на прилагане, 2015. Също така публикува поредица от „тълкувателни бележки“, за да отговори на опасенията, повдигнати от вземащите решения.

Линкове към единадесетте делегирани акта, приети днес от Съвета, както и резюме на всеки един бяха публикувани от Съвета.

 

Последна пречка

 

Миналата седмица Парламентарната земеделска комисия отхвърли всички предложения за резолюции с възражения срещу актовете.

Това се оказа достатъчно, за да успокои страните членки на вчерашния Съвет на министрите по земеделие, това се  потвърди с тяхното съгласие за делегираните актове.

Последната стъпка е  утре в Страсбург, пленарното заседание  да одобри актовете, т.е. да не отхвърли нито един от тях. Предложение за отхвърляне трябва да бъде направено най-малко от 40 членове на Европейския Парламент или от една от парламентарните политически групи.

За да бъде един акт отхвърлен е необходимо абсолютно мнозинство, 384 от сегашните 766 евродепутати. Това е малко вероятно като се има предвид одобрението на актовете от Парламентарната земеделска комисия и от Съвета.

Влизането в сила на делегираните актове ще позволи на държавните органи да приложат „зелената“ и другите реформи, които ще влязат в сила от 2015г., включително субсидирането с допълнителната надбавка за нови млади фермери и новата дефиниция за „активен фермер“.

Изпълнителната власт на ЕС и КОПА КОДЖЕКА предупредиха, че забавянето на приемане на делегираните актове, би компрометирало прилагането на зеленото плащане и ще рефлектира неблагоприятно върху инвестиционни планове на земеделските стопани и на предстоящите им решения свързани с производството (залагане на производството за следващата стопанска година).

 

Втора група делегирани актове тази есен

 

Междувременно, Комисията работи по втори пакет от делегирани актове, включваща нов режим за правата за засаждане на лозя, които ще заменят сегашния през 2016г. Този пакет ще включва също така изменение на делегирания акт по отношение на екологично насочените площи –  съгласувано изменение на „тегловният коефициент“ за азотфиксиращите култури от 0.3 на 0.7.

Тази втора група актове трябва да бъде приета през есента заедно от Парламента и Съвета в рамките на още един двумесечен период, в които те биха могли да правят възражения.