Високо участие в обществената консултация относно бъдещата обща селскостопанска политика

03.05.2017
Високо участие в обществената консултация относно бъдещата обща селскостопанска политика
 
Европейската комисия е получила над 320 000 отговора от всичките 28 страни от ЕС
 
 
След приключването на 12-седмичния период на обществена консултация относно модернизирането и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП) в полунощ на 2 май 2017 г. предварителните данни показват, че Европейската комисия е получила над 320 000 отговора от всичките 28 страни от ЕС. Този значителен интерес към бъдещето на храните, земеделието и селските райони е в съответствие с най-скорошното проучване, което показва, че над 90% от европейците считат селското стопанство и селските райони за важни за бъдещето си.
 
Първоначалният анализ показва, че са подадени редица отговори чрез различни онлайн платформи на групи по интереси. Освен това Комисията получи отговори от отделни граждани, национални, регионални и местни публични органи и организации, представляващи широк спектър от заинтересовани страни. Това значимо участие допринася за предоставянето на Комисията на идеята за обществения интерес към този въпрос, допълвайки подробния принос на много заинтересовани страни. Всички отговори ще бъдат взети под внимание, за да се обхване ширината на изразените мнения. Ще бъде направен пълен анализ на отговорите и първоначалните резултати ще бъдат представени на събитието на заинтересованите страни в Брюксел на 7 юли.
 
Обществената консултация е само един от инструментите, използвани от Комисията за осигуряване на прозрачен, всеобхватен и интерактивен дебат относно бъдещето на ОСП. Това ще включва и пряк и непрекъснат ангажимент с различни заинтересовани страни и експертни групи, по-специално чрез няколко групи за граждански диалог (които помагат на Комисията чрез провеждане на редовен диалог по всички въпроси, свързани със ОСП), но и с националните правителства и Европейската комисия парламента. Цялата събрана информация ще се използва в Съобщението относно бъдещето на ОСП, което Комисията ще представи до края на годината.
 
 
Източник: ec.europa.eu