Възможност за по-висока „обвързана подкрепа“ в Шотландия за rough grazing areas

Възможност за по-висока „обвързана подкрепа“ в Шотландия за rough grazing areas

Шотландия обмисля възможността да обсъди с Европейската комисия дали е възможно да използва 13 % от субсидиите си по Първи Стълб на ОСП от следващата година, за да подпомогне фермерите в т.нар. Rough grazing areas (райони с полу-естествена растителност, включително горска пустош, мочурища, тресавища и груба тревна растителност, която се използва или е подходяща за паша).

 

Процентът за обвързана подкрепа за Шотландия беше определен на 8 %, но правителството на Обединеното кралство се съгласи, че може към него да добави нови 5 % от неизползваните средства за обвързана подкрепа на Обединеното кралство, при условие, че тези допълнителни пари са изцяло от бюджета на Шотландия за директни плащания.

 

Тази възможност за повишаване на процента на обвързана подкрепа се появи през последните седмици, когато Департаментът по околна среда, храни и селски райони (DEFRA) каза, че Шотландия може да се възползва от нея, стига да измисли работеща, законова схема приемлива за ЕК.

 

Секретарят на Шотландия по селските райони Ричард Локхед ще прецени дали фермерите в големите“ rough grazing regions“ (RGR) ще бъдат по-добре подпомогнати чрез допълнителна обвързана подкрепа или чрез създаване на ново плащане специално за RGR, предаде Farmers Guardian.

 

Съгласно споразумението за реформата на  ОСП, държавите членки които са изразходвали по-малко от 5 процента от пакета си по Първи стълб за обвързана подкрепа за една година в периода 2010-2014, ще имат възможност да увеличат този процент до 8 от 2015 година. Държавите членки, които са похарчили между 5-10 % за една година в периода от 2010 до 2014 г. могат да увеличат дела за обвързана подкрепа до 13 %.

 

Шотландският национален фермерски съюз (NFUS) изрази мнение, че Шотландия, която прилага ОСП на регионално ниво, както и другите три съставни страни в Обединеното кралство - Англия, Уелс и Северна Ирландия-трябва да има възможност да определи своя процент на базата на общия за Обединеното кралство таван на обвързана подкрепа, а именно 13 %.

 

След като Англия и Уелс решиха да не използват повече от 8 %, то Шотландия сега има възможност да увеличи тавана си за обвързана подкрепа до 13%, каза секретарят на DEFRA Оуен Патерсън тази седмица, след „комплексните преговори“ с ЕК.

 

Главна дирекция „Земеделие“ на Европейската Комисия сподели пред Агра юръп тази седмица, че това увеличение ще бъде разрешено, стига да има ограничен и целенасочен характер.

 

„Ние казахме от самото начало, че  въпросът е национален и трябва да бъде решен вътрешно от Обединеното кралство в рамките на гъвкавостта между държавите членки, засегнати от реформата. В същото време, ние бяхме пределно ясни през цялото време, че възможността за обвързана подкрепа трябва да бъде ограничена и предназначена главно за тези райони, където специфичната продукция е особено чувствителна“ каза говорителят на Главна дирекция „Земеделие“ Роджър Уайът.

 

Избор за Шотландия

 

През последния месец се оказа, че Шотландия няма да има възможност да се възползва от неизползваната от Обединеното кралство обвързана подкрепа. Това стана ясно след като Комисията обясни на Шотландския фермерски съюз, че невъзможността идва от там, че Обединеното кралство прилага ОСП отделно в четирите съставни страни на Обединеното кралство.

 

Шотландският фермерски съюз твърди, че Комисията е дала предварително устно одобрение на този ход, но единствено Главна дирекция „Земеделие“  е била против него, оставяйки членовете на съюза „ядосани и разочаровани“.

 

Все още вратата изглежда отворена за достигане на 13 % обвързана подкрепа, която да помогне на фермерите в RGA , нещо което се приема добре от Шотландския фермерски съюз.В случай че не се получи, Шотландското правителство има опция за допълнителна схема за плащане за RGA вместо обвързана подкрепа.

 

“Която и възможност да се избере, ние се съгласихме, че средствата за нейното финансиране ще бъдат изцяло от Шотландския бюджет и всички допустими и недопустими разходи ще бъдат покрити от него.“, предупреди Патерсън.

 

Локхед сподели, че въпросът как да се подкрепят активните фермери в труднодостъпните пасищни райони е „едно от най-големите решения отнасящи се до реформата в ОСП“, засягащи Шотландия.

 

„В момента водим интензивна дискусия с всички заинтересовани страни по въпроса кой е по-добрия вариант:  да се създаде отделна схема за подпомагане за тези райони или да се избере по-висок процент на обвързана подкрепа. Ясно е, че ако използваме гъвкавостта на Обединеното кралство за по-високо ниво на обвързана подкрепа, тогава схемата трябва да бъде проектирана така, че да се прилага само в Шотландия. Схемата трябва да бъде изцяло финансирана от бюджета за ОСП на Шотландия.“, каза той.

 

През януари, Шотландия беше ядосана от решението на правителството на Обединеното кралство да разпредели средствата си по ОСП между четирите съставни страни в държавата на същия пропорционален принцип, както през периода 2007-2013 г.

 

Източник: Agra Europe