За нас

За нас

В най-зеления сектор на икономиката необходимите познания, за да оцеляваш и да се развиваш са толкова всеобхватни, че звучат непосилни за простосмъртен. Практика, икономика, политика – много документи, регламентиращи всяка дейност, контрол, ограничения, изисквания, стандарти. Ежедневието на производителите е динамично и непредвидимо, практиката поглъща време и нерви и те често търсят опора в икономическите инструменти, предвидени на национално или европейско ниво, за да получат поне малко сигурност.


Тези инструменти обаче са плод на политика. Много политика, преговори, лобизъм. Тук са замесени интереси – на големите и на малките, на регионите, на държавите, на Европа. Правилата на тази игра са много сложни, а залозите – високи. В началото на новия програмен период 2014 – 2020 г. е важно как ще изиграем своите карти както като държава, така и като отделни организации и личности. Дали страната ни ще успее да направи най-важното – да подбере удачни приоритети, като същевременно намери баланса за родното земеделско производство? Това е въпросът, който днес е на дневен ред.
Новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП) до 2020 г. ще запази много от позитивите на отминалите периоди, въвеждайки същевременно някои новости. Те са основно по структурата на подпомагането и няма да доведат до сериозни сътресения нито за старите, нито за новите страни-членки. Като представител на последните обаче, по време на преговорите страната ни наблегна на искания основно по Първи стълб – запазване на СЕПП, по-висок процент обвързана подкрепа, преразпределяне на плащанията според спецификите на всяка държава и др. Конвергенцията, позеленяването, таваните, първите хектари – по отношение на почти всички теми и нови термини страните-членки постигнаха споразумение, като по-богатите пък насочиха вниманието си основно към възможностите на Втори стълб.

До 26-ти юни 2013 г., една дата, наричана историческа от експертите, на национално и европейско ниво преговорите вряха с пълна сила, но, достигайки точката на кипене дойде и моментът в който т.нар. триалог постигна съгласие по основните моменти, касаещи бъдещето на ОСП. В този момент, сякаш свършили най-важното, се успокоихме и „забавихме темпото“.
Истината е обаче, че многото работа тепърва предстои. И дори сме закъснели с много от нещата, които трябва да подготвим. ОСП за периода 2014 – 2020 г. предоставя толкова много възможности, дава шанс за развитие на земеделието и селата, дава рамо на околната среда и икономиката. Новата земеделска политика на ЕС е по-гъвкава от когато и да било. Но за да бъдат използвани оптимално нейните възможности, тук, на национално ниво трябва да има стратегия, планиране, а те трябва да са направени на базата на много анализи, както и в диалог със заинтересованите страни. Случва ли се това в момента можем само да гадаем, тъй като отвъд стените, между които се кове бъдещето на българското земеделие и родните села, не се чува нищо. Няма теми, подложени на обществено обсъждане, няма документи, представени за съгласуване. Не е ясно кой точно ще вземе всички тези фундаментални, специфични и важни решения, които трябва да бъдат направени.
А това трябва да направят всички заинтересовани страни, заедно, в диалог. Диалог, който трябва да бъде лишен от думи, просто хвърлени в пространството, а да стъпи върху сериозни анализи, данни, информация. Диалог, който трябва да стъпи върху знанието. Затова ни има – за да осигурим това знание и то да бъде достъпно за всички.
Тук, на страницата на Института за агростратегии и иновации, ще намерите конкретна информация за най-важното от случващото се на национално и европейско ниво в сферата на политиката по отношение на земеделието и развитието на селските райони – дати, цифри, възможности и подводни камъни. Нашите анализи и коментари ще помогнат както на българския бизнес за неговите бъдещи планове и инициативи, така и на българските политици и администрация  в решенията, които вземат, стремейки се да осигурят устойчива и предвидима среда за развитието на земеделието,  хранително-вкусовата промишленост и селските ни райони.
В този сайт ние няма да преследваме новината. Ние ще искаме да влезем вътре, в същността на нещата. Няма да откриваме нищо ново - всичко вече е някъде написано, вече е анализирано за някоя друга страна-членка, за други производители на земеделска продукция и храни, за много от останалите живущи в селските райони на ЕС.  За съжаление, тук в България, обикновено достъпът до всякаква информация е силно ограничен. Така е и с до момента написаното,  проучванията, коментарите и анализите за ОСП. Колкото и невероятно да звучи в разгара на 21-ви век, проблем се оказват дори и езиковите бариери.
Предвид огромния интерес, който предизвиква бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС, ние бихме искали и тук да се говори за важните неща, но не със сложна терминология и отегчителни излияния и презентации, както обичат да правят чиновниците, а по начин достъпен за всички. Така че заедно да стигнем до  конструктивни решения, подходящи за нас, за нашето земеделие, за нашите селски райони.
Със сигурност няма и не трябва да сме единствените, но вероятно ще сме първите, които са си поставили амбициозната задача да бъдат ГЛАСА на българското земеделие, на производителите на родна продукция и храни и на хората, които живеят и работят в селските райони. Всичко, което казваме ще бъде обосновано и ще стъпва върху опита и високия професионализъм, без обаче да забравяме, че преди да бъдем професионалисти в своята област, първо трябва да бъдем човеци.
Знанието винаги е било основна движеща сила за човечеството. То променя и моделира обществото, живота, дори пейзажите. То ни дава криле, а от нас зависи дали и накъде ще полетим и колко високо и далеч ще стигнем.
 

Вижте повече