Франция обяви разпределението на бюджета за 2015 г.  за обвързано подпомагане, което...

Шотландия обмисля възможността да обсъди с Европейската комисия дали е възможно да използва 13...

Новите млади фермери в Северна Ирландия ще получават максимално възможните допълнителни плащания...

Агро-хранителната индустрия в ЕС настоява за политика ориентирана към иновациите...

Нови инструменти за подкрепа на млечния сектор трябва да се обсъдят – Чолош...

Перспективата за членство в ЕС винаги е била магнит за държави, които не са членки на ЕС още от...

Румъния, която през последните седем години получава финансиране по линия на Общата...

Така наречените „делегирани актове“ в ОСП за периода 2014-2020г. определящи техническите...

Миналата година министъра на земеделието Стефан Льо Фол разговаря с Agra Europe и подчерта...

Делегираният акт за програмите за развитие на селските райони по Втори стълб на ОСП установява...

Pages