ЕВРОПЕЙСКИ КАЛЕНДАР ЗА ИНОВАЦИИ

Списък с предстоящи събития, в рамките на Европейско партньорство за иновации в земеделието.
16.10.2014

Европейски календар за иновации

 

 

 

·         20-22 Октомври 2014:  2nd COST Action FA1204 ANNUAL CONFERENCE

 

Иновации в устойчивото отглеждане на растения

 

За повече информация посетете уебсайта на конференцията.

 

 http://www.vegetablegrafting.unitus.it/ifile/COST1204-Leaflet-2ndAnnualC...

 

Място на провеждане: 

 

Hotel Praia Mar, Carcavelos, Portugal

                                                 

·         21 Oct 2014 : SUSFOOD final conference

 

Основната цел на тази заключителна конференция е да се представят основните инструменти, произведени от SUSFOOD и особено основните теми за научни изследвания, които допринасят за увеличаване на устойчивостта в Европейския сектор. Той също така ще представи емблематични проекти, илюстриращи тези теми.

 

Тази заключителна конференция е насочена към изследователите, хранително-вкусовата промишленост и политиците.

 

За повече информация посетете уебсайта на конференцията.

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_at...

 

Място на провеждане: 

 

Exhibition Centre of Paris-Nord Villepinte, France

                                                 

·         21-22 Oct 2014: EIP-AGRI Focus Group on Fertilisation for Horticulture 2nd meeting

 

Как да се използва иновативно торене и рециклиране на хранителните вещества за решаване на конфликта между необходимостта от торене на културите и нормативните изисквания по отношение на качеството на водата?

 

За повече информация посетете уебсайта на конференцията.

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/fertiliser-efficiency-focus...

 

Място на провеждане

 

Almeria, Spain

 

Имайте предвид, че събитието е частно: само лица, които са били избрани за участие в тази Focus Group могат да присъстват. Началото и края на времето ще се уточнят.      

                        

·         29 Oct 2014: Conference “Collaborative Innovation in the Food Sector”

 

Това е съвместна заключителна конференция на RECAPT и партньора по проекта Connect4Action.  Първият ден в Sofitel Brussels Europe ще има вечеря по случай конференцията.

 

За повече информация посетете уебсайта на конференцията.

 

http://www.recapt.org/?id=74

 

Място на провеждане: 

 

Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Brussels, Belgium

                                                 

·         29–31 Oct 2014 : PhenoDays 2014        

     

PhenoDays обхваща значими нови области в размножаването на растенията и изследвания на растенията, с цел даване на насоки за потенциални решения за увеличаване на селскостопанското производство, също така предлагането на храните  да съответства на увеличаващото се световно население, като същевременно да се адресират въздействията от изменението на климата върху растенията.

 

За повече информация посетете уебсайта на конференцията.

 

http://www.phenodays.com/program.html

 

Място на провеждане: 

 

Palais des Congres Beaune, 19 avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune, France

 

                                                 

·         30-31 Oct 2014: EU FP7 Project: AnimalChange - Workshop on Livestock and Climate Change

 

Семинарът ще представи резултатите от проекта EU-FP7 Animal Change и да извлече стратегии за прилагане на резултатите от проекта, свързана с Централна и Източна Европа.

 

Събитието ще включва:

 

• Основни лекции по приложими резултати, получени от FP7 Animal Change

 

• Лекции по прилагането на стратегии за смекчаване и адаптиране, които са от значение за Централна и Източна Европа

 

• Кръгла маса на тема как изходните данни от проекта могат да бъдат реализирани в региона.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.animalchange.eu/Content/Budapest2014.html

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/budapest_workshop_preli_programme_v07102014.pdf

 

Място на провеждане

 

Best Western Hotel Hungaria, Budapest

 

 

·         5 Nov 2014: Animal Task Force's 4th seminar - Putting the i in livestock;

 

Отговорните животновъдни системи изискват иновации в областта на социалните, екологичните и икономическите аспекти. Подобряването на един от тези аспекти може да доведе до предположението, че трябва да има компромис в друга. Това не винаги е така и има потенциал да се развие балансирани win-win-win системи.

 

Тази година Animal Task Force's seminar ще проучи как точно иновации могат да бъдат въведени в действие, за да се развиват, да създавате, и поддържане на продуктивна и конкурентноспособен сектор на животновъдството. Ние ще обсъдим как можем да създаваме бизнес случаи, в които иновациите водят до по-устойчиви производствени системи на животински, в перспектива на ЕПИ.

 

На Animal Task Force's seminar  ще се обсъдят практически примери от сектора на животновъдството. Ние също така очакваме някои административни органи да говорят за ролята на иновациите, в глобалното предизвикателство за осигуряване на прехрана на населението, мнението на новия Европейски парламент по отношение на иновациите в  животновъдството в Европа, иновационни модели и концепции. Семинарът ще завърши с панелна дискусия.

 

Поканени да участват в дискусията са политици, представители на сектора, неправителствени организации и учени.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.animaltaskforce.eu/Newsnbspandnbspevents/ATFSeminar.aspx

 

Място на провеждане

 

University Foundation, Egmontstraat 11, Brussels

 

                                                 

·         5-7 Nov 2014: 7th International Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG7)        

   

Non-CO2 парникови газове включват много вещества, като например метан (CH4), диазотен оксид (N2O), флуоровъглеводороди (CFC, HFC, SF6, и т.н.), сажди, аерозоли и тропосферен озон (O3). Това допринесе в значителна степен за изменението на климата. Намаляване на емисиите извън CO2 газове често е по-рентабилно от намаляване на емисиите на CO2.

 

Обхватът на NCGG7 ще бъдат новостите в науката, технологиите и политическите аспекти на контролиране на емисиите на парникови газове и прекурсори, които не са на CO2. На NCGG ще се обърне специално внимание на:

 

• източници, атмосферни процеси, различни от CO2 парникови газове;

 

• възможности за смекчаване и технологии и практики за намаляване на емисиите;

 

• политики и мерки, както в публичния,така и в частния сектор; 

 

• взаимодействието между науката, политиката и индустрията.

 

  Специфични въпроси, които трябва да бъдат разгледани на NCGG7 ще включват:

 

• Замърсяване на въздуха в сравнение с изменението на климата;

 

• Нови технологии за намаляване на емисиите;

 

• Ефективността на Протокола от Киото;

 

• Политики за флуорирани газове;

 

• Корпоративна отговорност;

 

• Краткосрочни политики и цели дългосрочна политика;

 

• изследователска дейност и участието интегрирана оценка;

 

• Иновации за устойчиво развитие.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.ncgg.info/

 

Място на провеждане: 

 

Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam, The Netherlands

 

·         5-8 Nov 2014: Land: Quality of Life. The 1st European Land Stewardship Congress    

 

Стопанисването на земята е стратегия базирана на съвместната отговорност на ползвателите на земя и собствениците на земя да управляват и опазват земята и природните ресурси, както на регионално, така и на европейско ниво.

 

Името на конгреса - Земя: качество на живот - отразява необходимостта от намиране на устойчив баланс между запазването на различните видове земеползване и признаването на стойността на различни човешки дейности, както и необходимостта от запазване на природната среда, показваща как собственици и ползватели, обществени и частни организации и гражданското общество, всички имат ключова роля за опазване на природата и биологичното разнообразие.

 

Конгресът има за цел справянето с тези нови предизвикателства чрез семинари, кръгли маси и презентации. Освен това, е планирана целодневна екскурзия на 8 ноември.

 

В допълнение, Декларацията от Барселона относно обработване на земята, ще бъде обсъдена и представена официално на 7 ноември 2014, за да постави необходимите основи за по-нататъшното развитие на управление на земите, както на регионално,така и на европейско ниво.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.landstewardship.eu/congress

 

Място на провеждане: 

 

CosmoCaixa, Isaac Newton Street 26, Barcelona, Spain

 

                                                 

·         11 Nov 2014: EIP Water Conference 2014 

                                      

След успеха на първата конференция EIP Water през ноември 2013 г. в Брюксел, конференция на EIP Water 2014 г. ще се проведе на 5 ноември в Барселона, европейската столица на иновациите- 2014.

 

Каним всички заинтересовани страни да се присъединят към нас и да участват в поучителни дискусии относно свързването на търсенето и предлагането на вода иновации, да се запознаят с дейността на нашите групи за действие, да намерят възможности за сътрудничество и ще помогне за формирането на европейската политика за водите, иновациите. Очакваме с нетърпение да ви посрещнем в Барселона!

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.eip-water.eu/eip-water-conference-2014-5-november-barcelona?utm_source=Newsletter&utm_campaign=ede7e1895e-EIP_Water_News_15_September_20149_8_2014&utm_medium=email&utm_term=0_3e93b3d164-ede7e1895e-90956233

 

 Място на провеждане: 

 

Eurostars Grand Marina Hotel, Barcelona, Spain

                                                 

·         13 Nov 2014: EFI Seminar: Forests and the bioeconomy - future steps    

       

Европейският сектор на горското стопанство е подложен на по-значителни структурни промени,отколкото за последните десетилетия, а през следващите 20 години, има вероятност тези промени в сектора да стават все повече. Много от тези промени са с произход извън самия сектор: необходимостта да се движи обществото към по-ресурсно ефективна биоикономика, новата икономическа роля на Европа в един глобализиран свят, както и влиянието на новите технологии.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.efi.int/portal/policy_advice/thinkforest/upcoming_events/

 

Място на провеждане: 

 

European Parliament, Brussels, Belgium (Jòzsef Antall Building, Room 6Q1)

 

                                                 

·         18-19 Nov 2014: EIP-AGRI Seminar - Launching Operational Groups and EIP Networking in Rural Development Programmes       

 

DG AGRI организира семинар с продължителност от два дни и половина, посветен на практически подходи за стартиране на ефективна EIP-AGRI оперативни групи за финансиране по ПРСР 2014 - 2020 г..

 

Семинарът ще се фокусира върху два основни въпроса:

 

-Как да се организира ефективна покана за представяне на проекти на Оперативни групи (вкл. Правна рамка и насоки за оперативни групи и работа в мрежа).

 

-Как да се организира EIP мрежа на национално / регионално ниво с ефективни връзки към услуги за подкрепа на иновациите(innovation support services) и консултантските услуги, с фокус върху иновациите.

 

Място на провеждане: 

 

The Square, Rue Mont des Arts, Brussels, Belgium

                                                 

·         19 Nov 2014: Catch-C: Soil management for our future   

       

На това събитие, резултатите и опита от селскостопански изследвания в цяла Европа ще се обединят, за да получат по-добра представа за бъдещите варианти за управление на почвите.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.catch-c.eu/images/catch-c/catchc_event.pdf

 

Място на провеждане: 

 

Rue Montoyer 61, Brussels, Belgium

                                                 

·         20-21 Nov 2014:  EIP-AGRI Focus Group on Permanent Grassland 2nd meeting

 

Как да управляваме постоянните пасища по начин, който съчетава рентабилност, улавянето на въглерода и биологичното разнообразие?

 

Това е втората среща на фокус група на EIP-AGRI за постоянните пасища.

 

Имайте предвид, че събитието е частно: само лица, които са били избрани за участие във Focus Group могат да присъстват. Началото и края на събитието ще се уточни допълнително.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/profitability-permanent-grassland

 

Място на провеждане: 

 

Palma de Mallorca, Spain

 

                                                 

·         25-26 Nov 2014: EIP-AGRI Focus Group on Precision Farming 2nd meeting   

     

Как да се организира събирането на данни, и обработката им за прилагане на прецизно земеделие с цел оптимизиране на приходите и добива?

 

Имайте предвид, че събитието е частно: само лица, които са били избрани за участие във Focus Group могат да присъстват. Началото и края на събитието ще се уточни допълнително.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/mainstreaming-precision-farming

 

Място на провеждане: 

 

Portugal

                                                 

·         25 Nov 2014: National Soil Symposium 2014   Symposium   

    

Националният почвен симпозиум е практическо събитие за фермери и производители, органични или не-органични. Всяка година, фермери и производители говорят по време на събитието и споделят богатите си познания и опит относно техники за управление на почвите.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.soilassociation.org/farmersgrowers/events/nationalsoilsymposium

 

Място на събитието: 

 

St Johns Hotel, 651 Warwick Rd, Solihull, West Midlands, UK

                                                 

·         26-27 Nov 2014: EIP-AGRI Workshop: 'How to make Protein Crops profitable in the EU?'      

    

Генералната дирекция за земеделие на Европейската комисия кани 80 ключови играчи от различни страни от ЕС, за да присъстват на този семинар: производители, изследователи, хранителната и фуражна индустрия, правителства, неправителствени организации и земеделски производители.

 

Участниците ще бъдат вдъхновени от ясни идеи, събрани от фокус групата на протеинови култури върху това, което може да направите, за да направите отглеждането на протеинови култури печелившо. Интерактивни сесии предлагат на участниците възможност да проучат това, което те могат да направят в сътрудничество с хора от цялата верига.

 

 

Място на събитието: 

 

Budapest

                                                 

·         26-27 Nov 2014: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014

          

Стартиране на транснационалното сътрудничество за 2014-2020 е на дневен ред тази есен. Ние бихме искали да разгледаме постиженията и опознаването на бъдещите възможности за финансиране по време на конференцията на 26-27 ноември 2014 във Варшава, Полша. На първия ден ще погледнем назад към успешните примери на сътрудничество и да се обсъдят очакванията към бъдещето. Ще има един бърз поглед в тематичните области и характеристики на новата програма. По време на втория ден ние ще говорим за темите за сътрудничество в по-големи подробности и ще обясним как и кога да се прилага, както и къде да получите помощ. Участниците в конференцията ще имат възможност и време за работа в мрежа и да споделят своите идеи.

 

 Научете повече от прикачения предварителен дневен ред.

 

http://eu.baltic.net/Invitation-to-the-Interreg-Baltic-Sea-Region-Programme-Conference-2014.30192.html

 

Място на провеждане: 

 

Poland

 

                                                 

·         28 Nov 2014: ERIAFF Network, Project Development Workshop    

   

ERRIN в сътрудничество с ERIAFF Network, организира съвместно работна група за развитие на проекти, насочени към обществено предизвикателство 2 на Хоризонт 2020.

 

Това събитие е насочено към:

 

а) разработване на проектни предложения, насочени към Хоризонт 2020- обществено предизвикателство 2 покана за представяне на предложения 2015 (официална Работна програма 2014-2015 г., публикувана от Европейската комисия);

 

б) предлага възможност за партньорства свързани с подобряването на проектни предложения

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието.

 

http://www.errin.eu/content/errin-bioeconomy-projects-development-workshop

 

Място на събитието: 

 

Catalunya office, Rue de la Loi 227, Brussels

   

                 

                                 

 

1-2 Dec 2014  Conference: Food Security: Mapping Risks, Building Resilience

 

Продоволствената сигурност е изложена на риск от нови източници на нестабилност. Тази конференция ще се фокусира върху стратегически въпроси, свързани с продоволствената сигурност и пазарно-базирани заплахи към хранителната система.

 

За повече информация посетете уебсайта на събитието

 

http://www.chathamhouse.org/conferences/foodsecurity2014

 

Място на събитието: 

 

Chatham House, London

                                                 

·         2-3 Dec 2014: EIP-AGRI Focus Group on IPM for Soil Diseases 1st meeting    

 

 

Основни задачи пред фокус групата:

 

-Идентифициране на основните почвени болести, пренасяни от значение в ЕС.

 

-Идентифициране на ключовите елементи, които причиняват такива почвени болести и проучват как те си взаимодействат.

 

-Разглеждане на стратегии за целенасочено отглеждане на сортове, които са по-устойчиви на болести, пренасяни чрез почвата и др.

 

 

За повече информация влезте тук:

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/ipm-practices-soil-borne-diseases-suppression-vegetables-and-arable-crops

 

Имайте предвид, че събитието е частно: само лица, които са били избрани за участие във Focus Group могат да присъстват. Началото и края на събитието ще се уточни допълнително.

 

Място на събитието: 

 

Alicante, Spain

                                                 

·         6-8 Dec 2014: NutriPLANTA 2014    

     

Срещата е отворена за студенти, изследователи и учени от публичния и частния сектор, вземащи участие в областта на растителната биология и по-специално на храненето на растенията, почвознание, агрономството, екологията, производството на торове, науки за околната среда и свързаните с нея дисциплини. Организационен комитет се надява, че този симпозиум ще бъде идеалното място за дискусия, обмен и трансфер на знания, както и ще подпомогне създаването на нови или насърчаване на съществуващите сътрудничества.

 

За повече информация посетете уеб сайта на симпозиума:

 

http://www.congressos.abreu.pt/Nutriplanta2014/index.htm

 

Място на събитието: 

 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisbon, Portugal

 

 

·         10-11 Dec 2014 :  EIP-AGRI Focus Group on Innovative Supply Chains 1st meeting

 

Как да се стимулира растежа на късите хранителни вериги за доставки в Европа, както по отношение на броя на производителите, участващи във веригата, така и по отношение на търгуваните обеми, за да се увеличат приходите от селското стопанство?

 

Имайте предвид, че събитието е частно: само лица, които са били избрани за участие във Focus Group могат да присъстват. Началото и края на събитието ще се уточни допълнително.

 

Посетете този сайт, ако искате да научите повече за събитието:

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/innovative-short-food-su...

 

Място на събитието: 

 

Prague, Czech Republic

                                                 

·         10-11 Dec 2014 :  EIP-AGRI Focus Group on Optimising Profitability Crop Production Through Ecological Focus Areas 1st meeting      

 

Как може EFAs, по-конкретно характеристиките на ландшафта и буферни ивици и тяхното управление да допринесат за рентабилността на растениевъдството?

 

За допълнителна информация посетете уеб сайта на ЕК:

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/optimising-profitability-crop-production-through-ecological-focus-areas

 

Място на събитието: 

 

München, Germany     

 

Имайте предвид, че събитието е частно: само лица, които са били избрани за участие във Focus Group могат да присъстват. Началото и края на събитието ще се уточни допълнително.

 

                                 

·         22-23 Jan 2015: EIP-AGRI Interactive Workshop on Biosecurity in the EU          

 

The EIP AGRI иска да стимулира иновациите, за да допринесе за конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство. Биосигурността е важен елемент за осигуряване на устойчивост в по-дългосрочен план.

 

DG AGRI ще организира работна среща в Брюксел на 22 и 23 януари 2015 г. относно тази тема. Семинарът има за цел да допринесе за иновациите в "биосигурност във фермите" в производството на домашни птици, преживни животни и свине. Той ще определи основните елементи на "рутинни" мерки за биосигурност и най-добри практики. Ще насърчава сътрудничеството между земеделските производители, ветеринарни лекари, съветници и правителства, за да се уверите, че добрите практики са широко приети. Също ще бъдат направени планове,които да дефинират изследователски нужди.

 

За повече информация:

 

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/interactive-workshop-bios...
 

Място на събитието: 

 

Brussels

 

Участието става само с покани