Искаш да си в крак със съвременните технологии в земеделието?

13.01.2023

Искаш да си в крак със съвременните технологии в земеделието?

 

 

Попълни анкетата на AgroHub.BG ТУК !

 

В началото на изпълнението на проекта AgroDigiRise, от AgroHub.BG провеждат мащабно анкетно проучване за нуждите на потребителите от обучения и услуги, свързани с повишаване на техните цифрови знания и компетенции. По този начин, както и благодарение на богатия си експертен потенциал, организацията цели да изгради своето разнообразно портфолио, насочено към идентифицираните потребности на целевите групи.

 

Каква е целта на анкетата?

Обратната връзка, получена от попълнилите анкетата, ще помогне на организаторите от AgroHub.BG да подобрят качеството на предлаганите комплексни услуги и да се запознаят с конкретните нужди на потребителите в сферата на технологиите и дигитализацията на земеделието.

 

Към кого е насочена?

Проучването е насочено към земеделски производители, малки и средни предприятия в областта на земеделието и агро-хранителната промишленост, преподаватели във висши учебни заведения, студенти, изследователи, представители на публичната администрация, консултантски организации, компании от сферата на ИКТ, новостартиращи предприятия (стартъпи) и други заинтересовани страни, които ще се възползват от услугите в рамките на проекта AgroDigiRise.

 

Защо да участваш?

Всеки попълнил анкетата има възможност да се абонира за информация и безплатен достъп до всички услуги и обучения, предоставяни от AgroHub.BG!

 

Кога?

Анкетата ще бъде разпространявана в периода 10-25 февруари онлайн и на хартия чрез партньорската мрежа на AgroHub.BG. Попълването й отнема не повече от 10 минути.

Включи се и ти! Всяко мнение е от значение!

Към анкетата на AgroHub.BG: https://forms.gle/2cSp5KqbyaohqEdWA

 

За AgroHub.BG

В консорциума по проекта AgroDigiRise на Европейския Цифров Иновационен Хъб AgroHub.BG участват Институт за агростратегии и иновации; Ондо Солюшънс; ТехноЛогика; Бивайн; Институт по зеленчукови култури „Марица“; Аграрен университет – Пловдив; Център по растителна системна биология и биотехнология; Институт по философия и социология при БАН; Национална асоциация на зърнопроизводителите; Българска асоциация на търговците на агротехника; Клийнтех България; Фондация Приложни изследвания и комуникации, Клъстер Тракия икономическа зона и Община Пловдив като асоцииран партньор по проекта.