Академия „Government Executive” 2020 на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food GEA)

05. 03. 2020

Академия „Government Executive” 2020 на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food GEA)

 

Актуализирана информация на 25. 03. 2020

 

Академия „Government Executive” на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) ще събере заедно представители на публичния сектор на регионално и на централно ниво от 28-те държави от Регионалната иновационна схема (RIS) и професионалисти от индустрията, академичните среди и европейските институции, работещи в областта на агро-хранителните иновации.

 

Академията е съветническа програма и програма за изграждане на капацитет, която предлага вникване в предизвикателствата, свързани с иновациите и регулациите в хранителната система. Академията е и възможност за обмен на най-добри практики, които ще допринесат за по-нататъшни подобрения на Иновационните стратегии за интелигентна специализация и ще вдъхновят бъдещото развитие на оперативни програми, основаващи се на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и възможности за работа в мрежа за представители на публичния сектор от различни региони и държави по Регионалната иновационна схема.


Академията се провежда от Варшавския университет, Североизточния център на EIT Food (EIT Food CLC North-East) и Южния център на EIT Food (EIT Food CLC South), и група индустриални партньори: Danone, VTT и PepsiCo. 

 

Дати

Академията ще се проведе между 17 и 19 юни 2020 г. в гр. Варшава, Полша.

Кандидатурите се приемат от 24 януари до 20 март  5 април 2020 г. Моля, кандидатствайте на Портала на EIT Food.

 

Основни характеристики на Академията

 

 • Практически семинари/уъркшопове, фокусирани върху предизвикателствата в реалния живот, изпитвани от глобалните играчи в хранителната индустрия и реалните нужди на индустрията и клиентите;
 • лекции, предлагащи поглед върху сложността на хранителната система, най-новите технологии и иновации, разработени от агро-хранителната индустрия;
 • засилена интерактивна програма за обучение, базирана на казуси и примери от реалния живот;
 • работа с европейски експерти в областта на агро-хранителната индустрия и управлението на иновациите;
 • участниците не плащат такса за обучение и им се възстановяват пътни и лични разходи (предлагани под формата на еднократна сума в размер на € 1000 брутно след събитието в съответствие с правилата на EIT/Хоризонт 2020 за финансова подкрепа, изплащана на трети страни);
 • отлични възможности за изграждане на международна мрежа от хора, формулиращи политиката и работещи по Иновационните стратегиите за интелигентна специализация (RIS3) по отношение на агро-хранителния сектор, обмен на опит за непрекъснато подобряване на националната и регионалната политика.

 

 

Ще срещнете

Ще бъдете част от кохорта от 34 представители на публичния сектор от 28 страни от Регионалната иновационна схема (Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Фарьорските острови, Северна Македония, Грузия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Черна гора, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Турция, Украйна), участващи в проектирането, прилагането и/или мониторинга на Иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) по отношение на агро-хранителна индустрия или участващи в дефинирането на регулаторните политики  по отношение на агро-хранителната индустрия. По време на Академията ще се срещнете с държавни ръководители, директори, мениджъри, учени и други експерти, работещи в агро-хранителната индустрия, неправителствения сектор, европейските институции и медии.

 

Можете да очаквате

Академията ще ви предостави експертни знания за предизвикателствата, пред които е изправена глобалната агро-хранителна индустрия, най-модерните технологии, свързани със съвременните хранителни системи и най-добрите практики в управлението на иновациите. С гости и експерти от тази област, можете да очаквате да укрепите екосистемите за иновации във вашата държава, да засилите интернационализацията на агро-хранителните компании във вашата страна и да увеличите процента на успех на стартирането на нови продукти, за да се увеличат ползите от публичното финансиране за изследвания и иновации. Освен това ще имате възможност да споделяте добри практики, да се възползвате от научените уроци от други държави и да участвате в международна мрежа от експерти по политиката, които участват в актуализациите на RIS3 и разработването на бъдещите оперативни програми, базирани на европейските структурни и инвестиционни фондове 2021 -2027 г. 

 

Прием

Организаторите се стремят към изключителни представители на публичния сектор (включително служители от регионалното и централното ниво, както и професионалисти, работещи в държавни агенции, регулаторни органи или изследователски университети) от 28 държави от Регионалната иновационна схема (Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Хърватия, Чехия Република, Естония, Фарьорските острови, Северна Македония, Грузия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Черна гора, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Турция, Украйна).

 

Идеалният кандидат трябва:

 1. Да участва в проектирането, прилагането и/или мониторинга на Иновационните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) по отношение на агро-хранителната индустрия или в дефинирането на проекти с цел развитие на регулаторни политики по отношение на агро-хранителната индустрия в нейната или неговата държава;
 2. Да притежават съответните знания и опит в развитието на публичната политика на регионално или на национално ниво;
 3. Да има лидерски потенциал, което означава, че тя или той има опит в координирането на проекти или принос за нови инициативи в RIS3;
 4. Да има предприемачески подход към решаването на проблеми и готовност да споделят своите знания с други участници в EIT Food GEA;
 5. Разнообразие. Силно насърчаваме заявления от различни географски региони и жени, подадени от специалисти в различни области.

 

Всички практически семинари/ уъркшопове ще се провеждат на английски. Затова се изискват поне работни познания по английски език.

 

За да кандидатствате, посетете Портала на EIT Food.

 

Крайният срок за кандидатстване е 20 март 5 април 2020 г.

 

Академията се провежда от Варшавския университет, Североизточния център на EIT Food (EIT Food CLC North-East) и Южния център на EIT Food (EIT Food CLC South), и група индустриални партньори: Danone, VTT и PepsiCo.  

 

 

Лица за контакт
име: Габриела Войчеховска, Адам Пучейда

организация: Университет във Варшава

Email: gwojciechowska@wz.uw.edu.pl, apuchejda@wz.uw.edu.pl

 

БРОШУРА на EIT Food Government Executive Academy 3rd Edition