Светлана Боянова представи AGROHUB.BG по време на експертния...

2gether 4 Strong Digital Agriculture

Представители от 15 държави пристигат за „2gether 4 Strong Digital Agriculture" в рамките на...

Представената за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено...

Земеделието създава работни места с високи доходи само в половината от държавите-членки...

Съвета на министрите на ЕС във формат „Земеделие и рибарство” ще се проведе на 29 януари в...

Анализ на проф. Алън Матюс, Trinity College, Дъблин

 
Днес официално се открива Българското председателство на Съвета на Европейския...

Анализ на проф. Алън Матюс, ...

Опростените правила и по-гъвкавият...

Pages