EIT Food правна и счетоводна подкрепа

05. 03. 2020

EIT Food правна и счетоводна подкрепа

 

 

EIT Food знае, че правните и финансови препятствия пред стартъпите в началния етап от тяхното развитие може да бъдат голямо предизвикателство. В действителност, последните статистически данни показват, че неуспехът в доброто управление на финансите и справянето с правните проблеми е причина за половината от всички неуспехи на стартъпите.

 

За да помогне на брилянтни агро-хранителни стартъпи да избегнат тези затруднения, EIT Food предлага до 2500 евро на предприемачи в ранен етап, за да им помогне да преодолеят специфични правни и счетоводни предизвикателства.

 

Тези безвъзмездни средства са достъпни за стартъпи в начален етап от развитието си от Източна и Южна Европа. Избраните компании ще получат до 2500 евро за възстановяване на разходите за услуги като регистрация на фирма, защита на интелектуалната собственост, регистрация на търговски марки и разрешителни, счетоводни услуги и други.

 

Кандидатстването по тази програма става по следния график:

 

  • От 01 март до 30 април 2020 г.
  • От 01 май до 30 юни 2020 г.
  • От 01 юли до 31 август 2020 г.
  • От 01 септември до 30 септември 2020 г.

 

Подадените заявления се оценяват на всеки два месеца. Препоръчително е стартъпите да кандидатстват възможно най-рано, поради ограничения размер на финансирането.

 

 

Повече информация за безвъзмездните средства, допустими страни и региони, както и документите за кандидатстване са налични на тази страница

 

За въпроси моля свържете се с Юлия Боднар - RIS Startup Support Manager (yulia.bodnar@eitfood.eu).