Стажант по програмата EIT Food RIS Fellowships: „Успях да натрупам допълнителни знания и опит в моята професионална сфера“

30. 03. 2020

Стажант по програмата EIT Food RIS Fellowships: „Успях да натрупам допълнителни знания и опит в моята професионална сфера“

 

 

RIS Fellowships е стажантска програма, посветена на студенти, магистри и млади предприемачи от магистърски програми от страните участващи в Регионалните иновациони схеми /RIS/ на Европейския институт за иновации и технологии /EIT/. Те ще имат възможността да прилагат академични знания в работен практически контекст, за да стимулират предприемачески иновации в своите страни. Стажантът Вивиана Лория и нейният ментор Хилал Топал ни разказват за опита си с програмата RIS Fellowships.

 

Вивиана Лория, стажант

 

- Какво ви насърчи да кандидатствате за този стаж?

- Преди да кандидатствам следях проектите на EIT Food известно време и вече познавах организацията. Също така търсех програма в чужбина, свързана с обучението ми. Когато видях, че започна процесът на кандидатстване по тази стажантска програма, знаех, че трябва да участвам в нея.

 

- Какво означава този опит за теб?

- Успях да науча повече за работата и средата на диетолозите в Испания и натрупах допълнителни знания и опит в моята професионална област. Също така имах възможността да опозная нова култура, нов език (испански) и нов начин на живот в нов град.

 

- Какво бихте изтъкнали за това преживяване? Какво е основното предимство на стажа в чужбина?

- Интересувам се от нутригенетиката и това беше основната причина, поради която избрах IMDEA. От този стаж бих откроила възможността да придобия повече знания за конкретната област, в която бих искала да изградя кариерата си като диетолог, тъй като имах възможността да бъда в нутригенетичен институт с други диетолози от платформата GENYAL.

 

- Какви са вашите планове след приключване на стажа?

- Следващата ми цел е да развивам кариерата си в Европа. Догодина смятам да кандидатствам за обучение в магистърска програма. И бих искала да участвам в друга програма за стаж или да започна работа в Европа, за да натрупам повече опит.

 

- Бихте ли препоръчали този стаж? Защо?

- Със сигурност бих препоръчала тази стажантска програма, тя дава възможност на младите специалисти да научат повече за своята област, наблюдавайки различни сфери с практически опит и може да им помогне да вземат реалистични решения за бъдещата си кариера.

 

 

Хилал Топал, ментор

 

- В кои аспекти IMDEA може да допринесе за професионалното развитие на стажантите?

- Платформата GENYAL (Платформа за клинични изпитвания в областта на храненето и здравето) е създадена през 2011 г. и се промотира и управлява от Мадридския институт за изследвания в храните (IMDEA-Food). Платформата представлява геномен инструмент с висока пропускателна способност на високо научно ниво и е полезен при изследвания на начините на взаимодействие на отделните човешки геноми със съставките на диетата и те от своя страна с генома.

 

Резултатите от изследването предоставят информация за ползите и вредите от специфични хранителни вещества и хранителни съставки върху човешкото здраве. Приложението включва както основни, така и приложни изследвания, свързани с взаимодействието между ген и диета в двете области - нутригенетично и нутригеномично. Тази платформа има свой етичен комитет, както и собствени клинични изпитвания, биостатистика и биоинформатика, хранителна геномика и учебни звена.

 

Всичко това увеличава капацитета за предоставяне на съвременни научни услуги в областта на здравеопазването. В допълнение, GENYAL изпълнява функции на специализирано обучение и осигурява подкрепа при трансфер на резултати, разпространението, комуникацията и информационната работа.

 

По този начин нашите стажанти могат да научат най-вече за областта на своята стажантска програма, но също така имат шанса да се запознаят с работата в лаборатория, да получат повече знания за всички проучвания, проведени в IMDEA като посещават нашите вътрешни семинари, да се срещат с експерти и да зададат своите въпроси, свързани с други платформи в IMDEA, например.

 

- С какво допринася човек като Вивиана Лория, идваща от друга държава в IMDEA?

Тя ни представи една различна гледна точка. Успяхме да изпитаме как протичат различни или подобни на нашите проучвания в областта на нейните професионални умения. Освен това научихме повече един за друг, запознахме се с една различна култура, навици и начин на живот.

 

 

Още за стжантска програма EIT Food RIS Fellowships 2020 – ТУК

 

Повече информация и подаване на заявления на:  

www.eitfoodrisfellowships.eu.

 

Краен срок за кандидатстване: 13 април 2020 г.