До 5 април 2020 г. е удължен крайният срок за...

...

Значението на научно-изследователската и развойна дейност в областта на цифровата трансформация...

Кандидатите трябва да представят иновативна идея до 15 март

 

Евродепутатът Мария Спираки в интервю за Euractiv.com...

Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

 
Стратегията на ЕК „От фермата до трапезата“ има потенциал да осъществи обединение...

Програма и участници в дискусионните панели...

Пресинформация

Публикация на Еuractiv

 

 

Pages